SiamWebCity.com รับสร้างเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา ภาษาอังกฤษ   
หน้าแรก
web
โปรโมทเว็บ
web
รับทำเว็บไซต์
web
สอนทำเว็บ
web
Domain 299บ.
web
ติดต่อเรา
web
 
รับทำเว็บไซต์ครบวงจร รับพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับ Facebook iPad iPhone Android รับอบรมการสร้างเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ แก้ไขเว็บไซต์ : เริ่มต้นติดต่อที่เรา ที่เหลือเราเป็นผู้จัดการเพื่อท่าน : เราเป็นมากกว่าเครื่องมือที่ช่วยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ
รายการ
เกี่ยวกับเรา
ทำไมต้องเลือกเรา
ผลงานที่ผ่านมา
เตรียมตัวก่อนทำเว็บ
รับดูแลเว็บไซต์
แอพ Facebook iPhone
โปรแกรมmlm สำเร็จรูป
เช่าโฮสติง
บริการหลังการขาย
เงื่อนไขการรับบริการ
ร่วมงานกับเรา
คำถามที่พบบ่อย
ติดต่อเรา

ฟรีบทความ
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
VDO สอน Dreamweaver  VDO สอน Dreamweaver
Bitcoin บิทคอยน์  Bitcoin บิทคอยน์
PHP MySQL  VDO  เบื้องต้น  PHP MySQL VDO เบื้องต้น
PHP MySQL  เกร็ดความรู้  PHP MySQL เกร็ดความรู้
jQuery  jQuery
HTML5  HTML5
ASP net   MS SQL  ASP net MS SQL
facebook app  facebook app
JSP  JSP
Oracle  Oracle
CSS  CSS
Google  Google
iphone ipad iphone itune ios  iphone ipad iphone itune ios
SEO  SEO
SQL Server  SQL Server
AJAX  AJAX
รดน้ำอัตโนมัติ  สปริงเกอร์  รดน้ำอัตโนมัติ สปริงเกอร์
คอมพิวเตอร์   อินเตอร์เน็ต  คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
JavaScripts  JavaScripts
cloud computing  cloud computing
xhtml  xhtml
Photoshop  Photoshop
RSS Feed  RSS Feed
wordpress  wordpress
Computer  Computer
MLM ขายตรง ขยายสายงาน  MLM ขายตรง ขยายสายงาน
NUTT's blog  NUTT's blog
ทีวีดิจิตอล DVB T2  ทีวีดิจิตอล DVB T2
Bootstrap CSS  Bootstrap CSS

รับสอน PHP, MySQL, HTML, CSS, Javascripts, FTP, Dreamweaver,PHPMyAdmin, Appserv, WMSEVER, php-Nuke , Joomla, SMF, Oscommerce, Phpbb, Paypal, Adwordsมาเรียนการสร้างเว็บกัน
บริการสอน แนะนำ Adwords , PHP, MySQL, HTML, FTP, SMF, PHPMyAdmin, Dreamweaver, Oscommerce, Photoshop, Flash...

test speed
Display Pagerank
ดูสถิติเว็บไซต์

การสูญเสียจากความฝืดในระบบท่อ (Pipe friction losses)รดน้ำอัตโนมัติ (สปริงเกอร์) > การสูญเสียจากความฝืดในระบบท่อ (Pipe friction losses)


คือการสูญเสียของพลังงานหรือ "หัว" ของการไหลในท่อ เกิดจากผลของความหนืดที่กระทำต่อพื้นผิวภายในของท่อที่เรียกว่า "การสูญเสียหลัก (major loss)" รวมกับการสูญเสียของพลังงานจากสิ่งกีดขวางในระบบท่อ ที่เรียกว่า "การสูญเสียรอง (minor loss)" เช่น ข้องอ ข้อต่อ วาล์ว ตะแกรงกรอง รวมกันกลายเป็น “การสูญเสียความฝืดรวม”

ชนิดของการสูญเสียจากความฝืด


- - การสูญเสียในระบบท่อ (Major Loss)

- - การสูญเสียในฟิตติ้ง (Minor Loss)


รูปแบบสูตรการสูญเสียหัวคว่ามดัน, hf

ได้มีการปรับปรุงสูตรของ Hazen and Williams ให้สามารถหาค่าของการสูญเสียหัวคว่ามดัน, hf ได้โดยตรง และสามารถแทนค่าของหน่วยนับต่างๆ ในสมการเชิงประจักษ์ ข้างล่าง


จากที่กำหนดให้; Q = 1,321 Gpm , L = 3,281 ft , D = 6.065 inches , C = 135

แทนค่าในสมการ

หรือกำหนดให้ Q = 254,266 ft3/day , L = 3,281 ft, D = 6.065 inches , C = 135

แทนค่าในสมการ


ตัวอย่างที่ 2 ให้หาค่าการสูญเสียหัวความดัน, hf โดยใช้สมการหน่วย IS. โดยใช้ข้อมูลที่กำหนดให้ข้างต้น โดย กำหนดให้ Q = 0.0833 m3/s , D = 0.1541 m, L = 1000 m, C = 135

แทนค่าในสมการ

กำหนดให้ ; Q = 83.33 L/s, D = 154.1mm , L = 1000 m, C = 135 แทนค่าในสมการ

กำหนดให้ ; Q = 300 m3/hr, D = 154.1mm, L = 1000 m, C = 135 แทนค่าในสมการ

สมการ Darcy-Weisbach

ในพลศาสตร์ของไหล สมการ Darcy-Weisbach เป็นสมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการสูญเสียหัวคว่ามดัน หรือการสูญเสียความดัน เนื่องจากแรงเสียดทานของท่อตามความยาวที่กำหนด ที่ความเร็วเฉลี่ยของการไหลของของไหล โดยสมการเป็นของ อองรี ดาร์ซี (Henry Darcy : 1803 - 1858) วิศวกรชาวฝรั่งเศส และ จูเลียส วิสบาค (Julius Weisbach : 1806 – 1871) นักคณิตศาสตร์และวิศวกรชาวเยอรมัน

รูปแบบสมการสูญเสียหัวความดัน


วิธีการได้รับการยอมรับในการคำนวณการสูญเสียหัวความดัน ที่เกิดแรงเสียดทานจากการเคลื่อนไหวของของเหลวในท่อกลมโดยใช้สมการ ดาร์ซี-วิสบาค (Darcy-Weisbach) คือ
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (Friction factor : f)

ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของท่อ f มีแฟคเตอร์ทั่วไปขึ้นอยู่กับค่าของ เรโนลย์นัมเบอร์ (Reynolds number) ของการไหลในท่อ และอัตราส่วนความขรุขระของผิวท่อ (ɛ) ต่อขนาดความโตในของท่อ (D) หรือ ɛ /D ท่อในเชิงพาณิชย์จะมีค่าของความขรุขระของผิวท่อต่ำ

สำหรับการไหลแบบราบเรียบนั้น ค่าของเรโนลย์นับเบอร์ Re < 2,300 และค่าของค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานในท่อ f คือ

แฟคเตอร์ของรูปร่าง (Geometry Factor) : k , ท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส ; k = 56.91, ท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า (2 : 1) ; k = 56.91, ท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า (5 : 1) ; k = 76.28

ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของท่อ, f โดย Colebrook (1939) ที่พบความสัมพันธ์โดยปริยายสำหรับการไหลแบบปั่นป่วนเท่านั้น (Re > 4,000 ) โดยมีค่า f อยู่ทั้งสองข้างของสมการ และการแก้สมการทำได้โดยการทดลองแทนค่าของ f และทำซ้ำ (iteration) จนกระทั่งสมการทั้งสองข้างมีค่าเท่ากัน

สมการของ Darcy-Weisbach ที่ใช้ร่วมกับแผนภาพ Moody จะถือว่าเป็นรูปแบบที่มีผลลัพท์ที่ถูกต้องที่สุด สำหรับการสูญเสียหัวความดันจากแรงเสียดทานในการไหลแบบคงที่ในท่อ สมการนี้ได้มาจากการลองผิดลองถูกในการแทนค่า (trial and error iteration) ที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนัก เพื่อให้ได้สมการเชิงประจักษ์ สำหรับเป็นทางเลือกในการคำนวณหัวความดันการสูญเสีย เช่นเดียวกับสมการ Hazen-Williamsสมการของ สวามี-เจน (Swamee and Jain Equation)


สมการของ สวามี-เจน (Swamee – Jain’s equation) [แบบที่ 1] ที่ถูกนำมาใช้เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน, f ในท่อกลมไหลเต็มได้โดยตรง สำหรับการไหลแบบปั่นป่วนเท่านั้น (Re > 4,000) มีจุดเด่นสามารถหาค่าของ f ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้กราฟของMoody และสมการนี้สามารถนำไปใช้ได้กับของไหลทุกชนิด

สมการของ สวามี-เจน (Swamee – Jain’s equation) [แบบที่ 2] ผลลัพท์ของค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานในท่อที่ได้ใกล้เคียงกับ[แบบที่ 1] มาก

โดี่

f = ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานในท่อ (ไม่มีหน่วย)

ɛ = ค่าความสูงของผิวขรุขระของท่อ (m, ft.)

D = ขนาดโตในของท่อ (m, ft.)

Re = ค่าของเรโนลย์นับเบอร์ (ไม่มีหน่วย)

ผลลัพท์ที่คำนวณได้ใกล้เคีบงกันมาก เมื่อนำค่าที่คำนวณได้ มาตรวจสอบกับตารางของ Cameron Hydraulic datas พบว่ามีค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยไม่เกิน 2% (1.13 cSt) แต่ถ้าcSt สูงขึ้น พบว่ามีค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยประมาณ 4% ซึ่งถือว่าใช้ได้

การหาการสูญเสียความดัน


สามารถเขียนในรูปของการสูญเสียความดัน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานในท่อ; f จากสมการ Swamee – Jain’s equation แทนลงในสมการ Darcy-Weisbach ได้ทันที:-

ตัวอย่างที่ 3 ให้หาค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานในท่อ; f จากสมการ Swamee – Jain’s และให้หาการสูญเสียหัวความดันของสมการของ Darcy-Weisbach จากการไหลของน้ำในท่อ ที่อัตราการไหล ; Q = 300 m3/hr, ความยาวท่อเทียบเท่า ; L = 1,000 m,ขนาดโตในของท่อ ; D = 0.154051 m. โดยน้ำมีความหนาแน่น; r = 998.29 kg/m3, ความหนืดไดนามิค; m = 1.130 x 10-03 Pa.sและท่อมีค่าความสูงของผิวขรุขระภายใน; ɛ = 0.00005 m.

วิธีทำ
จะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานในท่อ; f[1] > f[2] ประมาณ 0.036%

หาค่าการสูญเสียหัวความดัน ; hf (คำตอบ)


นำค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานในท่อ; f [แบบที่ 1] ที่หาได้ และแทนค่าลงในสมการของ Darcy-Weisbach จะได้ค่าการสูญเสียหัวความดัน ; hf ตามต้องการ


กราฟข้างล่างเขียนจากสมการของ สวามี-เจน (Swamee – Jain’s equation) [แบบที่ 1] โดยของเหลว คือ น้ำ (1.13 cSt.) ไหลผ่านท่อขนาด 6” (Sch. 40) โดยกราฟจะแสดงความสัมพันธ์ของอัตราการไหล (0, ….. 350 m3/hr) กับการสูญเสียหัวคว่ามดันเนื่องจากแรงเสียดทาน (hf) [0, 5 ,10 …. 30 เมตรของของเหลวที่ไหลอยู่ในท่อ] โดยการเปรียบเทียบการสูญเสียหัวความดัน ตามความยาวเทียบเท่าต่างๆของท่อ (25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800 และ 1,000 เมตร) โดยมีเส้นประแสดงความเร็วการไหลภายในท่อ (0, 1 ….. 6 m/sec)

ตัวอย่างที่ 4 จากตัวอย่างที่ 3 โดยน้ำในท่อมีอัตราการไหล ; Q = 300 m3/hr, ขนาดโตของท่อ = 6” (Sch.40) โดยน้ำมีความหนืดคิเนมาติค ; n = 1.13 cSt. ความยาวท่อเทียบเท่า 4 ขนาด ; L = 1,000 m, 500 m, 200 m และ 100 m ให้หาการหาค่าการสูญเสียหัวความดัน ; hf (โดยประมาณ) โดยใช้กราฟ ดังนี้ :-

1)ค่าการสูญเสียหัวความดันของท่อแต่ละเส้นมีค่าเท่าใด ?

2)ความเร็วการไหลในท่อ (โดยประมาณ)


วิธีทำ


1) การหาค่าการสูญเสียหัวความดันของท่อ; hf เริ่มที่จุด [1] อัตราการไหล : Q = 300 m3/hr ลากเส้นแนวตั้งขึ้นไปชนกับเส้นกราฟของท่อยาว 100 เมตรที่จุด [2] ลากเส้นไปทางซ้ายมือในแนวนอน อ่านค่าของ hf = 10.8 m จากจุด [2] ลากเส้นแนวตั้งขึ้นไปชนกับเส้นของท่อยาว 200 เมตรที่จุด [3] อ่านค่าของ hf = 21.6 m จะเห็นได้ว่าถ้านำเอาอัตราส่วนของท่อ = 200/100 = 2 ดังนั้น hf = 10.8 x 2 = 21.6 m. ดังนั้นถ้าท่อยาว 500 เมตร = 10.8 x 5 = 54.0 m., และถ้าท่อยาว 1,000 เมตร = 10.8 x 10 = 108 m.เป็นต้น

2 2) การหาค่าความเร็วการไหลในท่อ เริ่มที่จุด [1] อัตราการไหล Q = 300 m3/hr ลากเส้นแนวตั้งขึ้นไปชนกับเส้นกราฟความเร็วของการไหล(เส้นประ)ที่จุด [4] ลากเส้นไปทางขวามือในแนวนอน อ่านค่าของความเร็ว; V = 4.4 m/sec


หมายเหตุ : ตัวอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดใช้ข้อมูลเดียวกันหมด คือ Q = 300 m3/hr , L = 1,000 m, D(I.D.) = 154.051 mm (6" Sch. 40), C = 135 และของเหลวคือน้ำที่ความหนืดไดนามิค ; n = 1.13 cSt เท่านั้น เพื่อสามารถเปรียบเทียบ หรือตรวจสอบความคลาดเคลื่อนในการนำไปใช้งานได้

จาก: http://industrialpumps-tsy.blogspot.com/2013/09/pi...Short URL click! Facebook Share
<< Back : เข้าชม 5,664 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน
รับโพสเว็บ รับจ้างโพสเว็บบอร์ด รับโพสเว็บไซด์ webboard Seeding รับจ้างโพสต์ โปรโมทเว็บไซต์ webUB.comรับทำเว็บไซต์, ทำเว็บ, สร้างเว็บไซต์, รับทำเว็บ, รับออกแบบเว็บ, รับเขียนเว็บ, ออกแบบเว็บ, เว็บดีไซน์, รับสร้างเว็บ, เขียนเว็บไซต์, เว็บ, บริษัท ทำเว็บ, บริษัท สร้างเว็บ, บริษัท ออกแบบเว็บ, บริษัท เขียนเว็บ, ผลงานเว็บ, โฮสติ้ง,Design,Web,เว็บ,เว็บ โฮสติ้ง,เว็ป,โฮสติ้ง ราคาถูก,เว็บไซต์,จดโดเมน,เว็บโฮสติ้ง,Web Download,Web PHP,Flash MX,Graphic Design,Search Engine, Web, Design, Web Host,Web Hosting,Web Page,เขียนเว็บ,เขียนเว็บไซต์,จัดทำเว็บ,จัดทำเว็บไซต์,ทำเว็บ,ทำเว็บไซต์, โปรโมทเว็บ,ฟรี เว็บ,รับเขียนเว็บ,รับทำเว็บ,รับทำเว็บไซต์,รับออกแบบเว็บ,รับออกแบบเว็บไซ ต์,เว็บ สำเร็จรูป,เว็บดีไซน์,เว็ปไซต์, สร้างเว็บ,สร้างเว็บไซต์,ออกแบบ เว็บไซต์,ออกแบบเว็บ,ออกแบบเว็บไซต์,เขียนโปรแกรม,บริการเว็บโฮสติ้ง,ประชา สัมพันธ์เว็บ,รับจัดทำเว็บไซต์,รับสร้างเว็บ,เว็บโปรแกรม,เว็บสวย, บริการจัดทำเว็บไซต์,บริษัทรับจัดทำเว็บไซต์,ให้บริการจัดทำเว็บไซต์, มีประสบการณ์การจัดทำเว็บไซต์, งานบริการเว็บไซต์,ผลงานการเว็บไซต์,ผลงานเว็บไซต์,เว็บไซต์,เว็บไซต์ ปรัชญา "พอเพียง",เว็บไซต์ราคาที่ยุติธรรม,เว็บไซต์ระบบมาตรฐาน,เว็บไซต์ทุกงาน, เว็บไซต์ธุรกิจ, โปรโมทเว็บ,ประชาสัมพันธ์เว็บ,เว็บ,ออกแบบเว็บ,เขียนโปรแกรม,สร้างเว็บ,ออก แบบเว็บไซต์,ทำเว็บ,เว็บสวย,เขียนเว็บไซต์,ทำเว็บไซต์,รับทำเว็บ,รับออกแบบ เว็บ,เขียนเว็บ,รับเขียนเว็บ,รับทำเว็บไซต์,รับจัดทำเว็บไซต์,เว็บโฮสติ้ง, จัดทำเว็บ,เว็บโปรแกรม,เว็บไซต์,เว็บดีไซน์,รับออกแบบเว็บไซต์,สร้างเว็บไซ ต์,เว็บ,จดโดเมน,บริการเว็บโฮสติ้ง,จัดทำเว็บไซต์,โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รับทำเว็บไซต์ : โปรโมทเว็บไซต์ : รับเขียนโปรแกรม : สอนสร้างเว็บ : จด Domain name 299บ. : เช่า Hosting : บริการดูแลเว็บไซต์ : รับซื้อ ขาย Rolex : Sitemap.xml
สปริงเกอร์

ข้อสอบ คลังข้อสอบ ระบบข้อสอบ โปรแกรมข้อสอบ ฟรี Exam.in.th
เว็บไซต์ในเครือข่าย: SiamWebCity.com webUB.com EXAM.in.th ข้อสอบ.ไทย ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com
Copyright © 2009-2019 SiamWebCity.COM. ® All rights reserved. หมายเลขทะเบียนประกอบพานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0447314800321
E-mail, Google Talk : admin [at] siamwebcity.com, Skype: SiamWebCity.com
ขึ้นไปด้านบน