SiamWebCity.com รับสร้างเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา ภาษาอังกฤษ   
หน้าแรก
web
โปรโมทเว็บ
web
รับทำเว็บไซต์
web
สอนทำเว็บ
web
Domain 299บ.
web
ติดต่อเรา
web
 
รับทำเว็บไซต์ครบวงจร รับพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับ Facebook iPad iPhone Android รับอบรมการสร้างเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ แก้ไขเว็บไซต์ : เริ่มต้นติดต่อที่เรา ที่เหลือเราเป็นผู้จัดการเพื่อท่าน : เราเป็นมากกว่าเครื่องมือที่ช่วยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ
รายการ
เกี่ยวกับเรา
ทำไมต้องเลือกเรา
ผลงานที่ผ่านมา
เตรียมตัวก่อนทำเว็บ
รับดูแลเว็บไซต์
แอพ Facebook iPhone
โปรแกรมmlm สำเร็จรูป
เช่าโฮสติง
บริการหลังการขาย
เงื่อนไขการรับบริการ
ร่วมงานกับเรา
คำถามที่พบบ่อย
ติดต่อเรา

ฟรีบทความ
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
VDO สอน Dreamweaver  VDO สอน Dreamweaver
Bitcoin บิทคอยน์  Bitcoin บิทคอยน์
PHP MySQL  VDO  เบื้องต้น  PHP MySQL VDO เบื้องต้น
PHP MySQL  เกร็ดความรู้  PHP MySQL เกร็ดความรู้
jQuery  jQuery
HTML5  HTML5
ASP net   MS SQL  ASP net MS SQL
facebook app  facebook app
JSP  JSP
Oracle  Oracle
CSS  CSS
Google  Google
iphone ipad iphone itune ios  iphone ipad iphone itune ios
SEO  SEO
SQL Server  SQL Server
AJAX  AJAX
รดน้ำอัตโนมัติ  สปริงเกอร์  รดน้ำอัตโนมัติ สปริงเกอร์
คอมพิวเตอร์   อินเตอร์เน็ต  คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
JavaScripts  JavaScripts
cloud computing  cloud computing
xhtml  xhtml
Photoshop  Photoshop
RSS Feed  RSS Feed
wordpress  wordpress
Computer  Computer
MLM ขายตรง ขยายสายงาน  MLM ขายตรง ขยายสายงาน
NUTT's blog  NUTT's blog
ทีวีดิจิตอล DVB T2  ทีวีดิจิตอล DVB T2
Bootstrap CSS  Bootstrap CSS

รับสอน PHP, MySQL, HTML, CSS, Javascripts, FTP, Dreamweaver,PHPMyAdmin, Appserv, WMSEVER, php-Nuke , Joomla, SMF, Oscommerce, Phpbb, Paypal, Adwordsมาเรียนการสร้างเว็บกัน
บริการสอน แนะนำ Adwords , PHP, MySQL, HTML, FTP, SMF, PHPMyAdmin, Dreamweaver, Oscommerce, Photoshop, Flash...

test speed
Display Pagerank
ดูสถิติเว็บไซต์

ฟังก์ชันที่มีประโยชน์สำหรับจัดการอาร์เรย์ใน PHP.PHP & MySQL > ฟังก์ชันที่มีประโยชน์สำหรับจัดการอาร์เรย์ใน PHP.


1. sizeof($arr) *ใช้ count($arr) ก็ได้

ฟังก์ชั่นนี้จะคืนค่าจำนวนค่าทั้งหมดที่อยู่ใน array

?

1

2

3

$data = array("red", "green", "blue");

echo "Array has " . sizeof($data) . " elements"; // มี 3 ค่าใน array

// Output : Array has 3 elements

2. array_values($arr)

ฟังก์ชั่นนี้จะคืนค่า value ใน associative array

?

1

2

3

4

5

6

7

8

$data = array("hero" => "Holmes", "villain" => "Moriarty");

print_r(array_values($data));// คืนค่าเฉพาะ value

/* Output :

Array

(

[0] => Holmes

[1] => Moriarty

)*/

3. array_key($arr)

ฟังก์ชั่นนี้จะคืนค่า key ใน associative array

?

1

2

3

4

5

6

7

8

$data = array("hero" => "Holmes", "villain" => "Moriarty");

print_r(array_key($data)); // คืนค่าเฉพาะ key

/* Output :

Array

(

[0] => hero

[1] => villain

)*/

4. array_pop($arr)

ฟังก์ชั่นนี้จะเอาค่า index สุดท้ายใน array ออก

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

$data = array("Donald", "Jim", "Tom");

array_pop($data); // Tom ถูกถอดออก

print_r($data);

/* Output :

Array

(

[0] => Donald

[1] => Jim

)*/

5. array_push($arr,$val)

ฟังก์ชั่นนี้จะเพิ่มค่าลงไปใน array

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

$data = array("Donald", "Jim", "Tom");

array_push($data, "Harry"); // เพิ่ม Harry ลงใน array $data

print_r($data);

/* Output :

Array

(

[0] => Donald

[1] => Jim

[2] => Tom

[3] => Harry

)*/

6. array_shift($arr,$val)

ฟังก์ชั่นนี้จะเอาค่าแรก index ที่ 0 ใน array ออก

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

$data = array("Donald", "Jim", "Tom");

array_shift($data); // Donald ซึ่งเป็น $data[0] จะถูกถอดออกไป

print_r($data);

/* Output :

Array

(

[0] => Jim

[1] => Tom

)*/

7. array_unshift($arr, $val)

ฟังก์ชั่นนี้จะเพิ่มค่าลงใน index ที่ 0 ใน array

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

$data = array("Donald", "Jim", "Tom");

array_unshift($data, "Sarah"); // Sarah ถูกเพิ่มเข้ามาเป็น $data[0]

print_r($data);

/* Output :

Array

(

[0] => Sarah

[1] => Donald

[2] => Jim

[3] => Tom

)*/

8. each($arr)

ฟังก์ชั่นนี้จะวนนำค่าใน array เข้ามาใน while loop เพื่อแสดง

?

1

2

3

4

5

6

7

$data = array("hero" => "Holmes", "villain" => "Moriarty");

while (list($key, $value) = each($data)) {

echo "$key: $value n";

}

/* Output :

hero: Holmes

villain: Moriarty*/

9. sort($arr)

ฟังก์ชั่นนี้จะเรียงลำดับค่าใน array ตามตัวอักษร

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

$data = array("g", "t", "a", "s");

sort($data); // เรียงลำดับ a-z

print_r($data);

/* Output :

Array

(

[0] => a

[1] => g

[2] => s

[3] => t

)*/

10. array_flip($arr)

ฟังก์ชั่นนี้ใช้สลับ key กับ value

?

1

2

3

4

5

6

7

8

$data = array("a" => "apple", "b" => "ball");

print_r(array_flip($data)); // สลับค่ากัน

/* Output :

Array

(

[apple] => a

[ball] => b

)*/

11. array_reverse($arr)

ฟังก์ชั่นนี้ใช้ย้อนกลับค่าใน array (เช่นต้องการเรียงลำดับจากมากไปน้อย)

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

$data = array(10, 20, 25, 60);

print_r(array_reverse($data)); // เรียงจากหลังไปหน้า

/* Output :

Array

(

[0] => 60

[1] => 25

[2] => 20

[3] => 10

)*/

12. array_merge($arr)

ฟังก์ชั่นนี้ใช้ผสานหรือรวม array เข้าด้วยกัน

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

$data1 = array("cat", "goat");

$data2 = array("dog", "cow");

print_r(array_merge($data1, $data2)); // รวม 2 อาร์เรย์เข้าด้วยกัน

/* Output :

Array

(

[0] => cat

[1] => goat

[2] => dog

[3] => cow

)*/

13. array_rand($arr)

ฟังก์ชั่นนี้ใช้สุ่มเลือกค่าใน array

?

1

2

3

4

$data = array("white", "black", "red");

echo "Today's color is " . $data[array_rand($data)]; //สุ่มค่า

/* Output :

Today's color is red*/

14. array_search($search, $arr)

ฟังก์ชั่นนี้ใช้ค้นหาค่าใน array ถ้าพบจะถูกส่งค่ากลับไป

?

1

2

3

4

$data = array("blue" => "#0000cc", "black" => "#000000", "green" => "#00ff00");

echo "Found " . array_search("#0000cc", $data); // ค้นหา

/* Output :

Found blue*/

15. array_slice($arr, $offset, $length)

ฟังก์ชั่นนี้ใช้แบ่งกลุ่ม array

?

1

2

3

4

5

6

7

8

$data = array("vanilla", "strawberry", "mango", "peaches");

print_r(array_slice($data, 1, 2)); // แบ่งแยกค่า

/* Output :

Array

(

[0] => strawberry

[1] => mango

)*/

16. array_unique($data)

ฟังก์ชั่นนี้ช่่วยในการเอาค่าที่ซ้ำกันใน array ออกไป

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

$data = array(1,1,4,6,7,4);

print_r(array_unique($data)); // เอาค่าซ้ำออก (1,4)

/* Output :

Array

(

[0] => 1

[3] => 6

[4] => 7

[5] => 4

)*/

17. array_walk($arr, $func)

ฟังก์ชั่นนี้ช่่วยในการส่งฟังก์ชั่นที่ต้องการเข้าไปกระทำในทุกค่าใน array

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

function reduceBy10(&$val, $key) {

$val -= $val * 0.1;

}

$data = array(10,20,30,40);

array_walk($data, 'reduceBy10'); // ส่งฟังก์ชั่น reduceBy10 เข้าไปกระทำกับทุก elements ใน array

print_r($data);

/* Output :

Array

(

[0] => 9

[1] => 18

[2] => 27

[3] => 36

)*/

จาก: http://icheernoom.blogspot.com/2013/01/17-useful-f...Short URL click! Facebook Share
<< Back : เข้าชม 3,121 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน
รับโพสเว็บ รับจ้างโพสเว็บบอร์ด รับโพสเว็บไซด์ webboard Seeding รับจ้างโพสต์ โปรโมทเว็บไซต์ webUB.comรับทำเว็บไซต์, ทำเว็บ, สร้างเว็บไซต์, รับทำเว็บ, รับออกแบบเว็บ, รับเขียนเว็บ, ออกแบบเว็บ, เว็บดีไซน์, รับสร้างเว็บ, เขียนเว็บไซต์, เว็บ, บริษัท ทำเว็บ, บริษัท สร้างเว็บ, บริษัท ออกแบบเว็บ, บริษัท เขียนเว็บ, ผลงานเว็บ, โฮสติ้ง,Design,Web,เว็บ,เว็บ โฮสติ้ง,เว็ป,โฮสติ้ง ราคาถูก,เว็บไซต์,จดโดเมน,เว็บโฮสติ้ง,Web Download,Web PHP,Flash MX,Graphic Design,Search Engine, Web, Design, Web Host,Web Hosting,Web Page,เขียนเว็บ,เขียนเว็บไซต์,จัดทำเว็บ,จัดทำเว็บไซต์,ทำเว็บ,ทำเว็บไซต์, โปรโมทเว็บ,ฟรี เว็บ,รับเขียนเว็บ,รับทำเว็บ,รับทำเว็บไซต์,รับออกแบบเว็บ,รับออกแบบเว็บไซ ต์,เว็บ สำเร็จรูป,เว็บดีไซน์,เว็ปไซต์, สร้างเว็บ,สร้างเว็บไซต์,ออกแบบ เว็บไซต์,ออกแบบเว็บ,ออกแบบเว็บไซต์,เขียนโปรแกรม,บริการเว็บโฮสติ้ง,ประชา สัมพันธ์เว็บ,รับจัดทำเว็บไซต์,รับสร้างเว็บ,เว็บโปรแกรม,เว็บสวย, บริการจัดทำเว็บไซต์,บริษัทรับจัดทำเว็บไซต์,ให้บริการจัดทำเว็บไซต์, มีประสบการณ์การจัดทำเว็บไซต์, งานบริการเว็บไซต์,ผลงานการเว็บไซต์,ผลงานเว็บไซต์,เว็บไซต์,เว็บไซต์ ปรัชญา "พอเพียง",เว็บไซต์ราคาที่ยุติธรรม,เว็บไซต์ระบบมาตรฐาน,เว็บไซต์ทุกงาน, เว็บไซต์ธุรกิจ, โปรโมทเว็บ,ประชาสัมพันธ์เว็บ,เว็บ,ออกแบบเว็บ,เขียนโปรแกรม,สร้างเว็บ,ออก แบบเว็บไซต์,ทำเว็บ,เว็บสวย,เขียนเว็บไซต์,ทำเว็บไซต์,รับทำเว็บ,รับออกแบบ เว็บ,เขียนเว็บ,รับเขียนเว็บ,รับทำเว็บไซต์,รับจัดทำเว็บไซต์,เว็บโฮสติ้ง, จัดทำเว็บ,เว็บโปรแกรม,เว็บไซต์,เว็บดีไซน์,รับออกแบบเว็บไซต์,สร้างเว็บไซ ต์,เว็บ,จดโดเมน,บริการเว็บโฮสติ้ง,จัดทำเว็บไซต์,โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รับทำเว็บไซต์ : โปรโมทเว็บไซต์ : รับเขียนโปรแกรม : สอนสร้างเว็บ : จด Domain name 299บ. : เช่า Hosting : บริการดูแลเว็บไซต์ : รับซื้อ ขาย Rolex : Sitemap.xml
สปริงเกอร์

ข้อสอบ คลังข้อสอบ ระบบข้อสอบ โปรแกรมข้อสอบ ฟรี Exam.in.th
เว็บไซต์ในเครือข่าย: SiamWebCity.com webUB.com EXAM.in.th ข้อสอบ.ไทย ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com
Copyright © 2009-2019 SiamWebCity.COM. ® All rights reserved. หมายเลขทะเบียนประกอบพานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0447314800321
E-mail, Google Talk : admin [at] siamwebcity.com, Skype: SiamWebCity.com
ขึ้นไปด้านบน