SiamWebCity.com รับสร้างเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา ภาษาอังกฤษ   
หน้าแรก
web
โปรโมทเว็บ
web
รับทำเว็บไซต์
web
สอนทำเว็บ
web
Domain 299บ.
web
ติดต่อเรา
web
 
รับทำเว็บไซต์ครบวงจร รับพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับ Facebook iPad iPhone Android รับอบรมการสร้างเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ แก้ไขเว็บไซต์ : เริ่มต้นติดต่อที่เรา ที่เหลือเราเป็นผู้จัดการเพื่อท่าน : เราเป็นมากกว่าเครื่องมือที่ช่วยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ
รายการ
เกี่ยวกับเรา
ทำไมต้องเลือกเรา
ผลงานที่ผ่านมา
เตรียมตัวก่อนทำเว็บ
รับดูแลเว็บไซต์
แอพ Facebook iPhone
โปรแกรมmlm สำเร็จรูป
เช่าโฮสติง
บริการหลังการขาย
เงื่อนไขการรับบริการ
ร่วมงานกับเรา
คำถามที่พบบ่อย
ติดต่อเรา

ฟรีบทความ
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
VDO สอน Dreamweaver  VDO สอน Dreamweaver
Bitcoin บิทคอยน์  Bitcoin บิทคอยน์
PHP MySQL  VDO  เบื้องต้น  PHP MySQL VDO เบื้องต้น
PHP MySQL  เกร็ดความรู้  PHP MySQL เกร็ดความรู้
jQuery  jQuery
HTML5  HTML5
ASP net   MS SQL  ASP net MS SQL
facebook app  facebook app
JSP  JSP
Oracle  Oracle
CSS  CSS
Google  Google
iphone ipad iphone itune ios  iphone ipad iphone itune ios
SEO  SEO
SQL Server  SQL Server
AJAX  AJAX
รดน้ำอัตโนมัติ  สปริงเกอร์  รดน้ำอัตโนมัติ สปริงเกอร์
คอมพิวเตอร์   อินเตอร์เน็ต  คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
JavaScripts  JavaScripts
cloud computing  cloud computing
xhtml  xhtml
Photoshop  Photoshop
RSS Feed  RSS Feed
wordpress  wordpress
Computer  Computer
MLM ขายตรง ขยายสายงาน  MLM ขายตรง ขยายสายงาน
NUTT's blog  NUTT's blog
ทีวีดิจิตอล DVB T2  ทีวีดิจิตอล DVB T2
Bootstrap CSS  Bootstrap CSS

รับสอน PHP, MySQL, HTML, CSS, Javascripts, FTP, Dreamweaver,PHPMyAdmin, Appserv, WMSEVER, php-Nuke , Joomla, SMF, Oscommerce, Phpbb, Paypal, Adwordsมาเรียนการสร้างเว็บกัน
บริการสอน แนะนำ Adwords , PHP, MySQL, HTML, FTP, SMF, PHPMyAdmin, Dreamweaver, Oscommerce, Photoshop, Flash...

test speed
Display Pagerank
ดูสถิติเว็บไซต์

ระบบการให้น้ำพืช (ข้อมูลจากการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่)รดน้ำอัตโนมัติ (สปริงเกอร์) > ระบบการให้น้ำพืช (ข้อมูลจากการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่)


ระบบการให้น้ำพืช การออกแบบขนาดท่อเพื่อใช้ให้น้ำในแปลงปลูกพืช ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการออกแบบขนาดท่อและการคำนวณการสูญเสียแรงดันของน้ำภายในท่อที่กล่าวแล้วทั้งหมด เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถนำใช้ในการคำนวณหาปริมาณน้ำและออกแบบขนาดท่อ เฉพาะที่เท่านั้น การออกแบบขนาดที่เพื่อใช้ในการให้น้ำในแปลงปลูกพืช ต้องออกแบบท่อหมดทั้งระบบ ตัวอย่าง สมมุติปลูกไม้ยืนต้นระยะห่าง 4 เมตร ระยะห่างระหว่างแถว 6 เมตร แต่ละโซนมีขนาด 40 x 80 เมตร อัตราให้น้ำ 100 ลิตร/ต้น/ชั่วโมง(หัวจ่ายน้ำขนาด 100 ลิตร/ชม. มีค่าแรงดันประมาณ 10 เมตร) [b]1. การออกแบบท่อแขนง [/b] 1.1 จำนวนต้นต่อ 1 แนวท่อแขนง = ความยาวท่อแขนง ระยะห่างระหว่างต้น = 80 /4 = 20 ต้น หรือ 20 จุดจ่ายน้ำ 1.2 หาอัตราการไหลของน้ำในท่อแขนง = จำนวนต้น x อัตราการให้น้ำ = 20 x 100 ลิตร/ต้น/ชั่วโมง = 2,000 ลิตร/ชั่วโมง หรือ 2 ม3/ชั่วโมง 1.3 การออกแบบ ใช้ตารางที่ 1.3.1 ใช้ตารางออกแบบขนาดและแรงเสียดทานท่อ LDPE ชั้น 2.5 สำหรับท่อ PE 1.3.2 ใช้ตารางออกแบบขนาดและแรงเสียดทานท่อ PVC ชั้น 8.5 สำหรับท่อ PVC (ใช้สำหรับท่อแขนงขนาดไม่เกิน 20 มม. ถ้าใช้ท่อขนาดโตกว่านี้ราคาจะแพงกว่า) 1.4 กำหนดความเร็ว (V) ในการออกแบบท่อแขนง 2 ม./วินาที เมื่อเปิดตารางที่ 11.3 มีความเร็ว 2 ม./วินาที ท่อ 16 มม. ให้อัตราการไหล 1.05 ม3 /ชั่วโมง อัตราการไหลของน้ำจาก 1.2 เท่ากับ 2 ม3 /ชั่วโมง ใช้ท่อ 16 มม. ไม่ได้ ต่อไปดูที่ท่อ 20 มม. ที่ความเร็ว 2 ม./วินาที ให้อัตราการไหล 1.73 ม3 /ชั่วโมง น้อยกว่า 2 ม3 /ชั่วโมง ใช้ไม่ได้ ต่อไปดูตารางที่ 13.2 ท่อ PVC ขนาด ¾ นิ้ว ที่ความเร็ว 2.05 ม./วินาที ให้อัตราการไหล 2.8 ม3 /ชั่วโมง มากกว่า 2 ม3 /ชั่วโมง แสดงว่าใช้ท่อแขนงขนาด ¾ นิ้วได้ [b]2. การออกแบบท่อประธานย่อย [/b] 2.1 จำนวนท่อแขนง = ความยาวหัวแปลง (ม.) ระยะห่างระหว่างแถว x 2 = 40 / (6 x 2) = 3.3 หรือ = 3 แถว หาอัตราการไหลในท่อประธานย่อย = จำนวนท่อแขนง x อัตราการไหลของน้ำในท่อแขนง = 3 x 2 ม3 /ชั่วโมง/ท่อแขนง = 6 ม3 /ชั่วโมง 2.2 การออกแบบท่อประธานย่อยโดยใช้ตารางที่ 13.2 ท่อ PVC ที่ความเร็ว 2 ม./วินาที จะพบว่าท่อ PCV ขนาด 11/2 นิ้ว ที่ความเร็ว 2 ม./วินาที ให้อัตราการไหลของน้ำ 10.75 ม3 /ชั่วโมง มากกว่า 6 ม3 /ชั่วโมง แสดงว่าใช้ได้ [b]3. การออกแบบท่อประธาน [/b] 3.1 หาอัตราการไหลของท่อประธาน ตามปกติจะเป็น 2 เท่าของท่อประธานย่อยเพราะฉะนั้น อัตราการไหลของท่อประธานย่อย = จำนวนท่อแขนง x อัตราการไหลของท่อแขนง = 6 x 2 ม3 /ชั่วโมง = 12 ม3 /ชั่วโมง 3.2 การออกแบบท่อประธานใช้ตาราง 11.4 ท่อ PVC กำหนดความเร็วออกแบบ 1.5 ม./ วินาที ดูที่ขนาดท่อ 2 นิ้ว มีความเร็ว 1.5 ม./วินาที ให้อัตราการไหล 12.5 ม3 /ชั่วโมง แสดงว่าใช้ได้ [b]4. การออกแบบปั้มน้ำ [/b] ตามปกติน้ำที่ส่งผ่านท่อไปยังผิวหน้า ถ้าหากไม่ปล่อยให้ไหลมาตามความลาดเทของพื้นที่หรือปล่อยน้ำให้ไหลมาจากหอถังส่งน้ำซึ่งมีแรงดันสูงพอที่จะทำให้ หัวจ่ายน้ำทำงานได้ ส่วนมากมักจะส่งให้น้ำไหลไปด้วยแรงดันที่เกิดจากปั้มน้ำ ซึ่งใช้ เครื่องยนต์หรือมอเตอร์เป็นแหล่งต้นกำลัง ระบบให้น้ำที่ได้ออกแบบเอาไว้จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ จำเป็นต้องคำนวณและออกแบบขนาดปั้มน้ำให้ถูกต้องด้วย การออกแบบ ปั้มน้ำให้ดำเนินงานการตามขั้นตอน ดังนี้ 4.1 แรงม้าของปั้ม = อัตราการไหล (ม3/ชม.) x แรงดัน / 270 ข้อมูลที่ใช้ประกอบการคำนวณเป็นข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างการออกแบบท่อตั้งแต่ท่อแขนงถึงท่อประธานและข้อมูลอื่นๆ ที่เขียนไว้ในผังการออกแบบการให้น้ำ อัตราการไหลของน้ำเป็นค่าที่ได้จากการไหลของน้ำจากท่อประธาน คือ 12 ม3/ชม. แรงดันหรือแรงเสียดทาน = JL x F 100 J = แรงเสียดทานดูได้จากตารางที่ 11.3 ,11.4 L = ความยาวท่อดูได้จากผังการออกแบบ F = จำนวนหัวจ่ายน้ำหรือจุดจ่ายน้ำดูได้จากตารางที่ 11.5 การคำนวณแรงเสียดทาน คำนวณจากขนาด ของท่อและอัตราการส่งน้ำในท่อที่ได้ออกแบบเอาไว้ ซึ่งมี 3 ขนาด ดังนี้ 1. คำนวณหาแรงเสียดทานจากท่อแขนงขนาด ¾ นิ้ว อัตราส่วนน้ำ 2 ม3/ชม. ดูค่า J จากตารางที่ 11.4 ได้ = 12.514 / 100 เมตร ดูค่า L จากผังการออกแบบ = 80 เมตร ดูค่า F จากตารางที่ 11.5 จุดจ่ายน้ำ 20 จุด = 0.38 แรงเสียดทาน = (12.514 x 80) x 0.38 100 = 3.80 เมตร 2. คำนวณหาแรงเสียดทานจากท่อประธานย่อยขนาด 1 ½ นิ้ว อัตราส่งน้ำ 6 ม3/ชม. ดูค่า J จากตารางที่ 11.4 ได้ = 3.497 / 100 เมตร ดูค่า L จากผังการออกแบบ = 20 เมตร ดูค่า F จากตารางที่ 11.5 จุดจ่ายน้ำ 3 จุด = 0.54 แทนค่า = (3.497 x 20) x 0.54 100 = 0.37 เมตร 3. คำนวณหาแรงเสียดทานจากท่อประธานขนาด 2 นิ้ว อัตราส่งน้ำ 12 ม3/ชม. ดูค่า J จากตารางที่ 11.4 ได้ = 4.27 / 100 เมตร ดูค่า L จากผังการออกแบบ = 70 เมตร ดูค่า F จากตารางที่ 11.5 จุดจ่ายน้ำ 1 จุด = 1 แทนค่า = (4.22 x 70) x 1 100 = 2.95 เมตร แรงดันใช้การของปั้ม = แรงดูด + แรงเสียดทาน (ท่อประธาน, ท่อประธานย่อย,ท่อแขนง) + แรงดันหัวจ่ายน้ำ = 5 + 3.8 + 0.37 + 2.95 + 10 เมตร = 22.12 เมตร [b]หมายเหตุ[/b] 1. แรงดัน = 5 เมตร เป็นค่าประมาณความต่างระดับจากปั้มถึงผิวน้ำของแหล่งน้ำ 2. 10 เมตร เป็นค่าแรงดันโดยประมาณของหัวจ่ายน้ำขนาด 100 ลิตร/ชม. และเผื่อแรงเสียดทานในข้อต่อต่างๆ 10 % = 2.2 เมตร เพราะฉะนั้น แรงดันปั้ม = 22.12 + 2.2 = 24.32 เมตร เพราะฉะนั้น ต้องเลือกพื้นที่ให้อัตราการไหลของน้ำ 12 ม3/ชม. แรงดันปั้ม = 24.32 เมตร แรงม้าของปั้ม = อัตราการไหลของน้ำ x แรงดัน 270 แทนค่า = 12 x 24.32 270 = 1.08 แรงม้า แรงม้าของมอเตอร์ = 1.08 0.80 x 0.80 = 1.68 แรงม้า หรือ เลือกใช้มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า

Short URL click! Facebook Share
<< Back : เข้าชม 10,824 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน
รับโพสเว็บ รับจ้างโพสเว็บบอร์ด รับโพสเว็บไซด์ webboard Seeding รับจ้างโพสต์ โปรโมทเว็บไซต์ webUB.comรับทำเว็บไซต์, ทำเว็บ, สร้างเว็บไซต์, รับทำเว็บ, รับออกแบบเว็บ, รับเขียนเว็บ, ออกแบบเว็บ, เว็บดีไซน์, รับสร้างเว็บ, เขียนเว็บไซต์, เว็บ, บริษัท ทำเว็บ, บริษัท สร้างเว็บ, บริษัท ออกแบบเว็บ, บริษัท เขียนเว็บ, ผลงานเว็บ, โฮสติ้ง,Design,Web,เว็บ,เว็บ โฮสติ้ง,เว็ป,โฮสติ้ง ราคาถูก,เว็บไซต์,จดโดเมน,เว็บโฮสติ้ง,Web Download,Web PHP,Flash MX,Graphic Design,Search Engine, Web, Design, Web Host,Web Hosting,Web Page,เขียนเว็บ,เขียนเว็บไซต์,จัดทำเว็บ,จัดทำเว็บไซต์,ทำเว็บ,ทำเว็บไซต์, โปรโมทเว็บ,ฟรี เว็บ,รับเขียนเว็บ,รับทำเว็บ,รับทำเว็บไซต์,รับออกแบบเว็บ,รับออกแบบเว็บไซ ต์,เว็บ สำเร็จรูป,เว็บดีไซน์,เว็ปไซต์, สร้างเว็บ,สร้างเว็บไซต์,ออกแบบ เว็บไซต์,ออกแบบเว็บ,ออกแบบเว็บไซต์,เขียนโปรแกรม,บริการเว็บโฮสติ้ง,ประชา สัมพันธ์เว็บ,รับจัดทำเว็บไซต์,รับสร้างเว็บ,เว็บโปรแกรม,เว็บสวย, บริการจัดทำเว็บไซต์,บริษัทรับจัดทำเว็บไซต์,ให้บริการจัดทำเว็บไซต์, มีประสบการณ์การจัดทำเว็บไซต์, งานบริการเว็บไซต์,ผลงานการเว็บไซต์,ผลงานเว็บไซต์,เว็บไซต์,เว็บไซต์ ปรัชญา "พอเพียง",เว็บไซต์ราคาที่ยุติธรรม,เว็บไซต์ระบบมาตรฐาน,เว็บไซต์ทุกงาน, เว็บไซต์ธุรกิจ, โปรโมทเว็บ,ประชาสัมพันธ์เว็บ,เว็บ,ออกแบบเว็บ,เขียนโปรแกรม,สร้างเว็บ,ออก แบบเว็บไซต์,ทำเว็บ,เว็บสวย,เขียนเว็บไซต์,ทำเว็บไซต์,รับทำเว็บ,รับออกแบบ เว็บ,เขียนเว็บ,รับเขียนเว็บ,รับทำเว็บไซต์,รับจัดทำเว็บไซต์,เว็บโฮสติ้ง, จัดทำเว็บ,เว็บโปรแกรม,เว็บไซต์,เว็บดีไซน์,รับออกแบบเว็บไซต์,สร้างเว็บไซ ต์,เว็บ,จดโดเมน,บริการเว็บโฮสติ้ง,จัดทำเว็บไซต์,โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รับทำเว็บไซต์ : โปรโมทเว็บไซต์ : รับเขียนโปรแกรม : สอนสร้างเว็บ : จด Domain name 299บ. : เช่า Hosting : บริการดูแลเว็บไซต์ : รับซื้อ ขาย Rolex : Sitemap.xml
สปริงเกอร์

ข้อสอบ คลังข้อสอบ ระบบข้อสอบ โปรแกรมข้อสอบ ฟรี Exam.in.th
เว็บไซต์ในเครือข่าย: SiamWebCity.com webUB.com EXAM.in.th ข้อสอบ.ไทย ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com
Copyright © 2009-2019 SiamWebCity.COM. ® All rights reserved. หมายเลขทะเบียนประกอบพานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0447314800321
E-mail, Google Talk : admin [at] siamwebcity.com, Skype: SiamWebCity.com
ขึ้นไปด้านบน