SiamWebCity.com รับสร้างเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา ภาษาอังกฤษ   
หน้าแรก
web
โปรโมทเว็บ
web
รับทำเว็บไซต์
web
สอนทำเว็บ
web
Domain 299บ.
web
ติดต่อเรา
web
 
รับทำเว็บไซต์ครบวงจร รับพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับ Facebook iPad iPhone Android รับอบรมการสร้างเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ แก้ไขเว็บไซต์ : เริ่มต้นติดต่อที่เรา ที่เหลือเราเป็นผู้จัดการเพื่อท่าน : เราเป็นมากกว่าเครื่องมือที่ช่วยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ
รายการ
เกี่ยวกับเรา
ทำไมต้องเลือกเรา
ผลงานที่ผ่านมา
เตรียมตัวก่อนทำเว็บ
รับดูแลเว็บไซต์
แอพ Facebook iPhone
โปรแกรมmlm สำเร็จรูป
เช่าโฮสติง
บริการหลังการขาย
เงื่อนไขการรับบริการ
ร่วมงานกับเรา
คำถามที่พบบ่อย
ติดต่อเรา

ฟรีบทความ
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
VDO สอน Dreamweaver  VDO สอน Dreamweaver
Bitcoin บิทคอยน์  Bitcoin บิทคอยน์
PHP MySQL VDO เบื้องต้น  PHP MySQL VDO เบื้องต้น
PHP MySQL เกร็ดความรู้  PHP MySQL เกร็ดความรู้
jQuery  jQuery
HTML5  HTML5
ASP net  MS SQL  ASP net MS SQL
facebook app  facebook app
JSP  JSP
Oracle  Oracle
CSS  CSS
Google  Google
iphone ipad iphone itune ios  iphone ipad iphone itune ios
SEO  SEO
SQL Server  SQL Server
AJAX  AJAX
รดน้ำอัตโนมัติ สปริงเกอร์  รดน้ำอัตโนมัติ สปริงเกอร์
คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
JavaScripts  JavaScripts
cloud computing  cloud computing
xhtml  xhtml
Photoshop  Photoshop
RSS Feed  RSS Feed
wordpress  wordpress
Computer  Computer
MLM ขายตรง ขยายสายงาน  MLM ขายตรง ขยายสายงาน
NUTT's blog  NUTT's blog
ทีวีดิจิตอล DVB T2  ทีวีดิจิตอล DVB T2
Bootstrap CSS  Bootstrap CSS

รับสอน PHP, MySQL, HTML, CSS, Javascripts, FTP, Dreamweaver,PHPMyAdmin, Appserv, WMSEVER, php-Nuke , Joomla, SMF, Oscommerce, Phpbb, Paypal, Adwordsมาเรียนการสร้างเว็บกัน
บริการสอน แนะนำ Adwords , PHP, MySQL, HTML, FTP, SMF, PHPMyAdmin, Dreamweaver, Oscommerce, Photoshop, Flash...

test speed
Display Pagerank
ดูสถิติเว็บไซต์

ส่ง app ขึ้น app store : How To Submit Your Own App To The iTunes App Storeiphone ipad iphone itune ios > ส่ง app ขึ้น app store : How To Submit Your Own App To The iTunes App Store


So you’ve programmed your first iOS app and you want to get it uploaded and submitted to the iTunes store? Well, as I found out recently, it’s not quite as easy as it sounds. The latest Xcode 4.2 development tools from Apple have certainly streamlined the process, but it’s still a daunting task your first time around.

This is a very in-depth topic, and I can’t possibly write a tutorial that will cover 100% of cases or every problem you might come up against. What I can do is give an overview of the entire process so you have an idea where you’re getting stuck; some tips that might help you out on the way; and some pitfalls that kept me searching for days.

Getting Started

In case it isn’t obvious, you need a paid iOS developer account ($99/year) in order to submit applications, free or otherwise, to the iTunes App Store. Ensure your Apple ID includes up to date information, and that the address is accurate. You will need to verify your address and identification details, usually by way of faxing a passport copy and utility bill. If in doubt, call developer support for your local country – I found the UK team were more than helpful in getting my old Japanese Apple ID transferred to a UK address.

I’m also going to assume you already have an app that’s been tested on the simulator, with no bugs or memory leaks. Getting your app to that state may be a monumental task in itself, but I can’t help you there. Crucially, make sure there are no serious compilation errors – though in my case there were lots of “semantic issues”, those are acceptable. Test, test, and test again before you think you are ready for release. Adding icons and debugging code is outside the scope of this tutorial, I’m afraid.

Here’s a quick summary of the whole submission process:

 • Create a unique App ID for your app and change your bundle identifier in Xcode
 • Create a secure Distribution Certificate for yourself
 • Create a Provisioning Distribution Profile for the app
 • Code-sign your app with the distribution profile
 • Archive it, ensuring Project is set to Skip Install-> Yes and Target is set to Skip Install -> No
 • Create an App on iTunes Connect with your meta data and sales information.

Most of this occurs within the Provisioning Portal, XCode, Keychain Access utility and iTunes Connect.

Create An App ID

 • First, you need to create an App ID – a unique identifier for your app. Head over to iOS Provisioning Portal – the link is one the right side once you’ve logged into the iOS Developer site, and choose App ID from the sidebar.
 • Click the button to create a new app ID. The first description field is just a name for your reference. The bundle identifier is a kind of coded name for your app, usually written as your company domain (in reverse), followed by a dot and the app name. For example:

com.makeuseof.demoapp

how to submit itunes app

 • Over in X-Code, click Target -> Summary, and change the Identifier to be whatever you decided above (com.whatever).

how to submit itunes app store

Create A Distribution Certificate

This is a secure certificate stored on your profile which confirms your developer identity and signs your code. There’s an elaborate version of this process detailed on the Distribution tab of the Provisioning Portal, but the simplified version is:

 • Open up Keychain Access, and turn off OCSP and CRL from the Preferences.
 • From the Keychain Access menu, choose Certificate Assistant -> Request Certificate from Authority.

how to submit itunes app store

 • Enter your email address (no CA email needed), choose Saved to Disk and Let me specify key pair information, then Continue
 • Choose key size of 2048 bits, and RSA algorithmContinue.
 • This creates a .CSR file on your desktop.
 • In the Provisioning Portal, choose Certificates -> Distribution -> Add Certificate, and upload the file created.
 • It may take a few seconds to approve. Download and install the WWDR intermediate certificate in the mean time (just download, double click it).
 • Refresh the page, and you should be able to download your certificate. Again, install it.

how to submit itunes app store

 • As a final step, open up Keychain Access, highlight your private key that you just installed and select Export Item from the menu. Keep this key safe with a backup somewhere, as without it you won’t be able to submit apps in the event of an OS reinstall or on different systems.

submit app to itunes

Create A Distribution Provisioning Profile

Yes, there are an endless number of certificates and profiles that need to be made here. Bear with me.

Again, from the Provisioning Portal, select Provisioning -> Distribution and create a new profile. Choose App Store as the distribution method, a profile name, and choose the App IDyou created earlier. Submit that, refresh a few seconds later, and again download and install the profile – this time it will be added to XCode, but there are no further steps needed here.

If you want, you can check it’s there from the Window -> Organizer -> Devices tab, and selectProvisioning Profiles from the sidebar.

Check Code Signing & Build Settings

As a final preparatory step, open up XCode and find Code Signing in the Build Settings area. Ensure that the Release option (for both Project and app Target) has your Distribution Profile selected (the one you installed just now).

submit app to itunes

Select iOS device as the build scheme, and move on to Archiving.

Archiving Your App

Nearly there! Before you can actually submit your app, you need to create an archive of the whole project – the final set of files that will be uploaded to iTunes Connect. Assuming everything has been done correctly until now, the first step is check you have an Archive scheme to build the release version with.

Click on Edit Schemes from the top-left, and either make sure the Archive one is set toRelease, or create one now with the appropriate settings. Using the Auto-Create Schemesfunction within manage schemes should also create this for you.

Next – and this is the bit that really induced headaches for a week in my case – if your app uses external libraries of any sort, you need to change the Build Settings for the project to beSkip Install. To do this, click the main project (not the target-> Build Settings -> type Skipinto the search field, and ensure Yes is selected for the Deployment -> Skip Install option.

submit app to itunes

The TARGETS Build Settings for Skip Install should be No. Double check that – Project Skip Install, Yes; Target Skip Install, No.

This tripped me up because every tutorial I could find simply said “set Skip Install to Yes” – but with these both set to yes, the archive just mysteriously wouldn’t materialize.

The final step then is to build your deployment archive to upload. Select Product -> Archivefrom the menu. Once completed, you should be able to find your app in the Organizer -> Archives section.

Create An App On iTunes Connect

iTunes Connect is the commercial side of the app store, which handles the actual sales of your finished app, which countries to sell in, description and screenshots etc. It’s actually quite easy, but there’s a lot of information to be filled out, and it’s at this point that you’ll decide whether to sell the app, give it away, enable iAds to be displayed, enter bank information, and sign any contracts needed for release.

To get started, just head to iTunes Connect and Add a New App. You’ll need to choose the bundle identifier from the drop selection box (the com.whatever name you created earlier), but I won’t walk you through the rest of this as it’s really self explanatory – Apple will tell what’s waiting to be done at every step of the way.

how to submit itunes app

Eventually, your app will be added, and be in the Waiting for Upload status, at which point you can go back to XCode Organizer -> Archives, and hit Submit to upload. You’ll asked to log in and check which app it is you’re uploading, and now you need to just wait for it to be approved – usually a few weeks.

This has been a totally new experience for me as I’m sure it will be for many of you also. Hopefully you’ve got a clearer understanding of the process now – personally I was a bit daunted by it all and found myself muddling through most of it. Is it as complicated as it sounds? Yes – but only the first time. And in fairness, it’s this rigorous process that prevents insecure apps and malware from ever making their way onto the app store, so that’s something I’m eternally grateful for.

Let us know your experiences submitting to the app store in the comments.


refer: http://www.makeuseof.com/tag/submit-app-itunes-app-store/Short URL click! Facebook Share
<< Back : เข้าชม 9,922 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน
รับโพสเว็บ รับจ้างโพสเว็บบอร์ด รับโพสเว็บไซด์ webboard Seeding รับจ้างโพสต์ โปรโมทเว็บไซต์ webUB.comรับทำเว็บไซต์, ทำเว็บ, สร้างเว็บไซต์, รับทำเว็บ, รับออกแบบเว็บ, รับเขียนเว็บ, ออกแบบเว็บ, เว็บดีไซน์, รับสร้างเว็บ, เขียนเว็บไซต์, เว็บ, บริษัท ทำเว็บ, บริษัท สร้างเว็บ, บริษัท ออกแบบเว็บ, บริษัท เขียนเว็บ, ผลงานเว็บ, โฮสติ้ง,Design,Web,เว็บ,เว็บ โฮสติ้ง,เว็ป,โฮสติ้ง ราคาถูก,เว็บไซต์,จดโดเมน,เว็บโฮสติ้ง,Web Download,Web PHP,Flash MX,Graphic Design,Search Engine, Web, Design, Web Host,Web Hosting,Web Page,เขียนเว็บ,เขียนเว็บไซต์,จัดทำเว็บ,จัดทำเว็บไซต์,ทำเว็บ,ทำเว็บไซต์, โปรโมทเว็บ,ฟรี เว็บ,รับเขียนเว็บ,รับทำเว็บ,รับทำเว็บไซต์,รับออกแบบเว็บ,รับออกแบบเว็บไซ ต์,เว็บ สำเร็จรูป,เว็บดีไซน์,เว็ปไซต์, สร้างเว็บ,สร้างเว็บไซต์,ออกแบบ เว็บไซต์,ออกแบบเว็บ,ออกแบบเว็บไซต์,เขียนโปรแกรม,บริการเว็บโฮสติ้ง,ประชา สัมพันธ์เว็บ,รับจัดทำเว็บไซต์,รับสร้างเว็บ,เว็บโปรแกรม,เว็บสวย, บริการจัดทำเว็บไซต์,บริษัทรับจัดทำเว็บไซต์,ให้บริการจัดทำเว็บไซต์, มีประสบการณ์การจัดทำเว็บไซต์, งานบริการเว็บไซต์,ผลงานการเว็บไซต์,ผลงานเว็บไซต์,เว็บไซต์,เว็บไซต์ ปรัชญา "พอเพียง",เว็บไซต์ราคาที่ยุติธรรม,เว็บไซต์ระบบมาตรฐาน,เว็บไซต์ทุกงาน, เว็บไซต์ธุรกิจ, โปรโมทเว็บ,ประชาสัมพันธ์เว็บ,เว็บ,ออกแบบเว็บ,เขียนโปรแกรม,สร้างเว็บ,ออก แบบเว็บไซต์,ทำเว็บ,เว็บสวย,เขียนเว็บไซต์,ทำเว็บไซต์,รับทำเว็บ,รับออกแบบ เว็บ,เขียนเว็บ,รับเขียนเว็บ,รับทำเว็บไซต์,รับจัดทำเว็บไซต์,เว็บโฮสติ้ง, จัดทำเว็บ,เว็บโปรแกรม,เว็บไซต์,เว็บดีไซน์,รับออกแบบเว็บไซต์,สร้างเว็บไซ ต์,เว็บ,จดโดเมน,บริการเว็บโฮสติ้ง,จัดทำเว็บไซต์,โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รับทำเว็บไซต์ : โปรโมทเว็บไซต์ : รับเขียนโปรแกรม : สอนสร้างเว็บ : จด Domain name 299บ. : เช่า Hosting : บริการดูแลเว็บไซต์ : รับซื้อ ขาย Rolex : Sitemap.xml
สปริงเกอร์

ข้อสอบ คลังข้อสอบ ระบบข้อสอบ โปรแกรมข้อสอบ ฟรี Exam.in.th
เว็บไซต์ในเครือข่าย: SiamWebCity.com webUB.com EXAM.in.th ข้อสอบ.ไทย ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com
Copyright © 2009-2019 SiamWebCity.COM. ® All rights reserved. หมายเลขทะเบียนประกอบพานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0447314800321
E-mail, Google Talk : admin [at] siamwebcity.com, Skype: SiamWebCity.com
ขึ้นไปด้านบน