SiamWebCity.com รับสร้างเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา ภาษาอังกฤษ   
หน้าแรก
web
โปรโมทเว็บ
web
รับทำเว็บไซต์
web
สอนทำเว็บ
web
Domain 299บ.
web
ติดต่อเรา
web
 
รับทำเว็บไซต์ครบวงจร รับพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับ Facebook iPad iPhone Android รับอบรมการสร้างเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ แก้ไขเว็บไซต์ : เริ่มต้นติดต่อที่เรา ที่เหลือเราเป็นผู้จัดการเพื่อท่าน : เราเป็นมากกว่าเครื่องมือที่ช่วยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ
รายการ
เกี่ยวกับเรา
ทำไมต้องเลือกเรา
ผลงานที่ผ่านมา
เตรียมตัวก่อนทำเว็บ
รับดูแลเว็บไซต์
แอพ Facebook iPhone
โปรแกรมmlm สำเร็จรูป
เช่าโฮสติง
บริการหลังการขาย
เงื่อนไขการรับบริการ
ร่วมงานกับเรา
คำถามที่พบบ่อย
ติดต่อเรา

ฟรีบทความ
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
VDO สอน Dreamweaver  VDO สอน Dreamweaver
Bitcoin บิทคอยน์  Bitcoin บิทคอยน์
PHP MySQL  VDO  เบื้องต้น  PHP MySQL VDO เบื้องต้น
PHP MySQL  เกร็ดความรู้  PHP MySQL เกร็ดความรู้
jQuery  jQuery
HTML5  HTML5
ASP net   MS SQL  ASP net MS SQL
facebook app  facebook app
JSP  JSP
Oracle  Oracle
CSS  CSS
Google  Google
iphone ipad iphone itune ios  iphone ipad iphone itune ios
SEO  SEO
SQL Server  SQL Server
AJAX  AJAX
รดน้ำอัตโนมัติ  สปริงเกอร์  รดน้ำอัตโนมัติ สปริงเกอร์
คอมพิวเตอร์   อินเตอร์เน็ต  คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
JavaScripts  JavaScripts
cloud computing  cloud computing
xhtml  xhtml
Photoshop  Photoshop
RSS Feed  RSS Feed
wordpress  wordpress
Computer  Computer
MLM ขายตรง ขยายสายงาน  MLM ขายตรง ขยายสายงาน
NUTT's blog  NUTT's blog
ทีวีดิจิตอล DVB T2  ทีวีดิจิตอล DVB T2
Bootstrap CSS  Bootstrap CSS

รับสอน PHP, MySQL, HTML, CSS, Javascripts, FTP, Dreamweaver,PHPMyAdmin, Appserv, WMSEVER, php-Nuke , Joomla, SMF, Oscommerce, Phpbb, Paypal, Adwordsมาเรียนการสร้างเว็บกัน
บริการสอน แนะนำ Adwords , PHP, MySQL, HTML, FTP, SMF, PHPMyAdmin, Dreamweaver, Oscommerce, Photoshop, Flash...

test speed
Display Pagerank
ดูสถิติเว็บไซต์

Simple Object Access Protocol : SOAPWeb Service > Simple Object Access Protocol : SOAP


•  Inter application communication
เทคโนโลยิปัจจุบันที่ใช้มีการสื่อสารระหว่าง Object ในระยะไกล (Remote Procedure Call : RPC) เช่น DCOM, CORBA  ซึ่งไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้สำหรับโปรโตคอล HTTP และยังมีปัญหาเรื่อง Firewall และ Proxy server ดังนั้นจึงมีการเลือกใช้ SOAP ซึ่งทำงานแบบโปรโตคอล HTTP แล้วยังเป็นมาตรฐานเปิดที่จะสามารถติดต่อกับเครื่องที่มีความแตกต่างกันทั้ง OS, เทคโนโลยี และภาษาที่ใช้ในการพัฒนา

•  What is SOAP ?
- SOAP เป็นโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้ใน web service โดย SOAP จะมีพื้นฐานอยูบนมาตรฐาน XML และนิยมใช้ HTTP เป็นโปรโตคอลร่วมสำหรับส่งผ่านข้อมูลบนระบบอินเตอร์เนต

- หลักเกณฑ์ที่สำคัญของ SOAP
1. Message format : ใช้กำหนดแบบแผนสำหรับอธิบายเนื้อหา และรวบรวม message เป็น package
2. Description : คำอธิบายว่าจะใช้ HTTP หรือ SMTP
3. Set of Rules : กฏสำหรับการ encoding
4. Set of Conventions : การส่ง RPC ใน message

- SOAP จะใช้กฎเกณฑ์ของ RPC เป็นแบบแผนในการกำหนดวิธีส่งข้อมูลด้วยวิธี Request และรับข้อมูลด้วย Response

- SOAP เป็น lightweight protocol เพราะมีคุณสมบัติเพียงส่งและรับ HTTP และสามารถ process XML message

•  Distributed messing using SOAP : การส่งข้อมูลผ่าน SOAP
1. Application ของ client สร้าง SOAP message เพื่อเรียกใช้ web service ที่ Provider ประกาศไว้
2. Provider ได้รับ SOAP message จาก Client
3. Web service จะประมวลผลตาม Request
4. Web service ทำการส่งผลลัพธ์ มายัง Web service application
5. Provider สร้าง SOAP message พร้อมแนบผลลัพธ์ ส่งให้ Client
6. Client ได้รับ SOAP message พร้อมผลลัพธ์

• Structure of a SOAP message

- SOAP message อาจเทียบได้กับการส่งจดหมายที่มี application รวมข้อมูลไว้อยู่ภายใน ซึ่ง SOAP message ประกอบด้วย
1. SOAP <Envelop> : ใช้บรรจุเนื้อหาทั้งหมดของ SOAP message ไว้ภายใน
2. SOAP <Header> : ช่วยจัดเตรียมบริการต่างๆให้ กับเนื้อหา
3. SOAP <Body> : ใช้บรรจุเนื้อหาต่างๆ หรือ Payload ของ SOAP message โดย Payload สามารถใช้ RPC เพื่อเรียกดูข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ XML message ได้ ภายใน <Body> element จะประกอบด้วย Application-specific data และ fault message ซึ่งจะมีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

- SOAP Intermediaries : จะทำหน้าที่เป็นตัวผ่านหรือตัวกลางในการส่ง SOAP message จากต้นทางไปยังปลายทาง

•  SOAP communication model
- SOAP Communication Model ถูกนิยามโดยลักษณะการ Encoding และ Communication
1. Encoding Style : คือวิธีการของ Application ที่อยู่บน Platform ต่างกัน แชร์และแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ถึงแม้ว่าจะมีชนิดของข้อมูลที่แตกต่างกัน
2. Communication Style :

- Remote Procedure Call (RPC) Style : SOAP RPC เป็นการติดต่อสื่อสารในรูปแบบของการร้องขอ Request และการตอบรับ Response โดย SOAP message อาจกำหนดส่วนที่ใช้เชื่อมต่อ(interface) ด้วยการบรรจุ ชื่อ, พารามิเตอร์, return value ขึ้นกับรูปแบบของ SOAP message
- Document (Message) Style : SOAP messaging เป็นการส่ง SOAP ในรูปแบบของเอกสาร XML โดยใช้ SOAP node ในการส่งและรับข้อมูลโดย SOAP node ที่เป็นผู้่ส่งจะส่ง message ไปพร้อมกับ XML ใน Body ส่วน SOAP node ที่เป็นผู้รับจะรับ message เพื่อนำไปประมวลผล

•  SOAP fault message

- เมื่อ SOAP เกิดข้อผิดพลาดขึ้นจะสร้าง Error Information แล้วส่งกลับไปยังผู้่ส่งโดยจะเข้ารหัสใน Fault Element ส่วนของ element body

- Element ย่อย ของ Fault Element (อยู่ภายใต้ <env:fault>…</env:Fault> )
1. env:Code = ชื่อของการเิกิดข้อผิดพลาด ซึ่งจะมี sub element ย่อยอีกคือ env:value, env:Subcode
2. env:Reason  = แสดงคำอธิบายของข้อผิดพลาด
3. env:Detail  = ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของข้อผิดพลาด (มีหรือไม่มีก็ได้)

•  SOAP over HTTP

- การใช้ HTTP เป็น Transport Protocol คือวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดต่อสื่อสารของ SOAP ในรูปแบบ RPC โดยจะอยู่บนพื้นฐานของการ Request และการ Response ผ่าน HTTP ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลได้ด้วยการส่งพารามิเตอร์ต่างๆ ไปกับ HTTP Request และรับพารามิเตอร์จาก HTTP Response

- สำหรับ GET : SOAP message คือ Response message (Request ไม่ใช่) แต่สำหรับ POST : SOAP message คือ Response message และ Request message

- ส่วน Header ของ HTTP ประกอบด้วย
1. Content-Type  : ใช้ระบุ MIME ของ message และรูปแบบการ Encoding
2. Content-Length : ใช้ระบุขนาด Body ในหน่วยไบต์

•  Advantages and disadvantages of SOAP
- Advantage : ข้อดี

-   โพรโตคอล SOAP สามารถให้เราเรียกใช้คอมโพเนนต์ หรือ เว็บเซอร์วิส ข้ามเครื่อง ข้าม แพลตฟอร์มหรือข้ามภาษา ได้ โดยอาศัยโพรโตคอลที่มีอยู่เดิมในอินเทอร์เน็ต อย่าง HTTP
-   โครงสร้างข้อมูลของ SOAP เป็นรูปแบบข้อความที่สื่อสารกันด้วยภาษา XML ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อความธรรมดาๆปิดล้อมด้วยแท็ค ทำให้เข้าใจได้ในทุกแพลตฟอร์ม
-   โพรโตคอล SOAP สามารถทำงานผ่านระบบไฟล์วอลล์ ได้ง่ายเนื่องจาก SOAP ทำงานอยู่กับ   โพรโตคอล HTTP ซึ่งโดยธรรมชาติของไฟล์วอลล์ จะเปิดให้การสื่อสารด้วย HTTP ผ่านได้อย่างสะดวก
-   SOAP นั้นสนับสนุนจากหลายค่าย เช่น IBM, MS, SUN

- Disadvantage : ข้อเสีย

-   เนื่องจากลักษณะของ SOAP message เป็นเอกสาร XML ทำให้เสียเวลาในการแปลกลับมาเป็นรูปแบบที่โปรแกรมเข้าใจ
-   ในกรณีที่ SOAP ทำงานอยู่กับโพรโตคอล HTTP ซึ่งมีสมรรถนะในการรับ-ส่งข้อมูลต่ำกว่าโพรโตคอล DCOM, RMI, หรือ IIOP จึงทำให้โพรโตคอล SOAP มีอัตราการรับ-ส่งข้อมูลต่ำ

More: http://www2.cs.science.cmu.ac.th/alumni/comp18/Seminar/WebServices/3_1_3.htmShort URL click! Facebook Share
<< Back : เข้าชม 4,369 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน
รับโพสเว็บ รับจ้างโพสเว็บบอร์ด รับโพสเว็บไซด์ webboard Seeding รับจ้างโพสต์ โปรโมทเว็บไซต์ webUB.comรับทำเว็บไซต์, ทำเว็บ, สร้างเว็บไซต์, รับทำเว็บ, รับออกแบบเว็บ, รับเขียนเว็บ, ออกแบบเว็บ, เว็บดีไซน์, รับสร้างเว็บ, เขียนเว็บไซต์, เว็บ, บริษัท ทำเว็บ, บริษัท สร้างเว็บ, บริษัท ออกแบบเว็บ, บริษัท เขียนเว็บ, ผลงานเว็บ, โฮสติ้ง,Design,Web,เว็บ,เว็บ โฮสติ้ง,เว็ป,โฮสติ้ง ราคาถูก,เว็บไซต์,จดโดเมน,เว็บโฮสติ้ง,Web Download,Web PHP,Flash MX,Graphic Design,Search Engine, Web, Design, Web Host,Web Hosting,Web Page,เขียนเว็บ,เขียนเว็บไซต์,จัดทำเว็บ,จัดทำเว็บไซต์,ทำเว็บ,ทำเว็บไซต์, โปรโมทเว็บ,ฟรี เว็บ,รับเขียนเว็บ,รับทำเว็บ,รับทำเว็บไซต์,รับออกแบบเว็บ,รับออกแบบเว็บไซ ต์,เว็บ สำเร็จรูป,เว็บดีไซน์,เว็ปไซต์, สร้างเว็บ,สร้างเว็บไซต์,ออกแบบ เว็บไซต์,ออกแบบเว็บ,ออกแบบเว็บไซต์,เขียนโปรแกรม,บริการเว็บโฮสติ้ง,ประชา สัมพันธ์เว็บ,รับจัดทำเว็บไซต์,รับสร้างเว็บ,เว็บโปรแกรม,เว็บสวย, บริการจัดทำเว็บไซต์,บริษัทรับจัดทำเว็บไซต์,ให้บริการจัดทำเว็บไซต์, มีประสบการณ์การจัดทำเว็บไซต์, งานบริการเว็บไซต์,ผลงานการเว็บไซต์,ผลงานเว็บไซต์,เว็บไซต์,เว็บไซต์ ปรัชญา "พอเพียง",เว็บไซต์ราคาที่ยุติธรรม,เว็บไซต์ระบบมาตรฐาน,เว็บไซต์ทุกงาน, เว็บไซต์ธุรกิจ, โปรโมทเว็บ,ประชาสัมพันธ์เว็บ,เว็บ,ออกแบบเว็บ,เขียนโปรแกรม,สร้างเว็บ,ออก แบบเว็บไซต์,ทำเว็บ,เว็บสวย,เขียนเว็บไซต์,ทำเว็บไซต์,รับทำเว็บ,รับออกแบบ เว็บ,เขียนเว็บ,รับเขียนเว็บ,รับทำเว็บไซต์,รับจัดทำเว็บไซต์,เว็บโฮสติ้ง, จัดทำเว็บ,เว็บโปรแกรม,เว็บไซต์,เว็บดีไซน์,รับออกแบบเว็บไซต์,สร้างเว็บไซ ต์,เว็บ,จดโดเมน,บริการเว็บโฮสติ้ง,จัดทำเว็บไซต์,โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รับทำเว็บไซต์ : โปรโมทเว็บไซต์ : รับเขียนโปรแกรม : สอนสร้างเว็บ : จด Domain name 299บ. : เช่า Hosting : บริการดูแลเว็บไซต์ : รับซื้อ ขาย Rolex : Sitemap.xml
สปริงเกอร์

ข้อสอบ คลังข้อสอบ ระบบข้อสอบ โปรแกรมข้อสอบ ฟรี Exam.in.th
เว็บไซต์ในเครือข่าย: SiamWebCity.com webUB.com EXAM.in.th ข้อสอบ.ไทย ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com
Copyright © 2009-2019 SiamWebCity.COM. ® All rights reserved. หมายเลขทะเบียนประกอบพานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0447314800321
E-mail, Google Talk : admin [at] siamwebcity.com, Skype: SiamWebCity.com
ขึ้นไปด้านบน