SiamWebCity.com รับสร้างเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา ภาษาอังกฤษ   
หน้าแรก
web
โปรโมทเว็บ
web
รับทำเว็บไซต์
web
สอนทำเว็บ
web
Domain 299บ.
web
ติดต่อเรา
web
 
รับทำเว็บไซต์ครบวงจร รับพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับ Facebook iPad iPhone Android รับอบรมการสร้างเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ แก้ไขเว็บไซต์ : เริ่มต้นติดต่อที่เรา ที่เหลือเราเป็นผู้จัดการเพื่อท่าน : เราเป็นมากกว่าเครื่องมือที่ช่วยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ
รายการ
เกี่ยวกับเรา
ทำไมต้องเลือกเรา
ผลงานที่ผ่านมา
เตรียมตัวก่อนทำเว็บ
รับดูแลเว็บไซต์
แอพ Facebook iPhone
โปรแกรมmlm สำเร็จรูป
เช่าโฮสติง
บริการหลังการขาย
เงื่อนไขการรับบริการ
ร่วมงานกับเรา
คำถามที่พบบ่อย
ติดต่อเรา

ฟรีบทความ
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
VDO สอน Dreamweaver  VDO สอน Dreamweaver
Bitcoin บิทคอยน์  Bitcoin บิทคอยน์
PHP MySQL  VDO  เบื้องต้น  PHP MySQL VDO เบื้องต้น
PHP MySQL  เกร็ดความรู้  PHP MySQL เกร็ดความรู้
jQuery  jQuery
HTML5  HTML5
ASP net   MS SQL  ASP net MS SQL
facebook app  facebook app
JSP  JSP
Oracle  Oracle
CSS  CSS
Google  Google
iphone ipad iphone itune ios  iphone ipad iphone itune ios
SEO  SEO
SQL Server  SQL Server
AJAX  AJAX
รดน้ำอัตโนมัติ  สปริงเกอร์  รดน้ำอัตโนมัติ สปริงเกอร์
คอมพิวเตอร์   อินเตอร์เน็ต  คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
JavaScripts  JavaScripts
cloud computing  cloud computing
xhtml  xhtml
Photoshop  Photoshop
RSS Feed  RSS Feed
wordpress  wordpress
Computer  Computer
MLM ขายตรง ขยายสายงาน  MLM ขายตรง ขยายสายงาน
NUTT's blog  NUTT's blog
ทีวีดิจิตอล DVB T2  ทีวีดิจิตอล DVB T2
Bootstrap CSS  Bootstrap CSS

รับสอน PHP, MySQL, HTML, CSS, Javascripts, FTP, Dreamweaver,PHPMyAdmin, Appserv, WMSEVER, php-Nuke , Joomla, SMF, Oscommerce, Phpbb, Paypal, Adwordsมาเรียนการสร้างเว็บกัน
บริการสอน แนะนำ Adwords , PHP, MySQL, HTML, FTP, SMF, PHPMyAdmin, Dreamweaver, Oscommerce, Photoshop, Flash...

test speed
Display Pagerank
ดูสถิติเว็บไซต์

URL Rewriting for Beginners (ดีมาก)SEO > URL Rewriting for Beginners (ดีมาก)


A beginner's guide to URL rewriting, with plenty of examples.

Introduction
URL rewriting can be one of the best and quickest ways to improve the usability and search friendliness of your site. It can also be the source of near-unending misery and suffering. Definitely worth playing carefully with it - lots of testing is recommended. With great power comes great responsibility, and all that.

There are several other guides on the web already, that may suit your needs better than this one.

Apache URL Rewriting Guide - The best guide around
Before reading on, you may find it helpful to have the mod_rewrite cheat sheet and/or the regular expressions cheat sheet handy. A basic grasp of the concept of regular expressions would also be very helpful.

What is URL Rewriting?

Most dynamic sites include variables in their URLs that tell the site what information to show the user. Typically, this gives URLs like the following, telling the relevant script on a site to load product number 7.

http://www.pets.com/show_a_product.php?product_id=7
The problems with this kind of URL structure are that the URL is not at all memorable. It's difficult to read out over the phone (you'd be surprised how many people pass URLs this way). Search engines and users alike get no useful information about the content of a page from that URL. You can't tell from that URL that that page allows you to buy a Norwegian Blue Parrot (lovely plumage). It's a fairly standard URL - the sort you'd get by default from most CMSes. Compare that to this URL:

http://www.pets.com/products/7/
Clearly a much cleaner and shorter URL. It's much easier to remember, and vastly easier to read out. That said, it doesn't exactly tell anyone what it refers to. But we can do more:

http://www.pets.com/parrots/norwegian-blue/
Now we're getting somewhere. You can tell from the URL, even when it's taken out of context, what you're likely to find on that page. Search engines can split that URL into words (hyphens in URLs are treated as spaces by search engines, whereas underscores are not), and they can use that information to better determine the content of the page. It's an easy URL to remember and to pass to another person.

Unfortunately, the last URL cannot be easily understood by a server without some work on our part. When a request is made for that URL, the server needs to work out how to process that URL so that it knows what to send back to the user. URL rewriting is the technique used to translate a URL like the last one into something the server can understand.

Platforms and Tools

Depending on the software your server is running, you may already have access to URL rewriting modules. If not, most hosts will enable or install the relevant modules for you if you ask them very nicely.

Apache is the easiest system to get URL rewriting running on. It usually comes with its own built-in URL rewriting module, mod_rewrite, enabled, and working with mod_rewrite is as simple as uploading correctly formatted and named text files.

IIS, Microsoft's server software, doesn't include URL rewriting capability as standard, but there are add-ons out there that can provide this functionality. ISAPI_Rewrite is the one I recommend working with, as I've so far found it to be the closest to mod_rewrite's functionality. Instructions for installing and configuring ISAPI_Rewrite can be found at the end of this article.

The code that follows is based on URL rewriting using mod_rewrite.

Basic URL Rewriting

To begin with, let's consider a simple example. We have a website, and we have a single PHP script that serves a single page. Its URL is:

http://www.pets.com/pet_care_info_07_07_2008.php
We want to clean up the URL, and our ideal URL would be:

http://www.pets.com/pet-care/
In order for this to work, we need to tell the server to internally redirect all requests for the URL pet-care to pet_care_info_07_07_2008.php. We want this to happen internally, because we don't want the URL in the browser's address bar to change.

To accomplish this, we need to first create a text document called .htaccess to contain our rules. It must be named exactly that (not .htaccess.txt or rules.htaccess). This would be placed in the root directory of the server (the same folder as pet_care_info_07_07_2008.php in our example). There may already be an .htaccess file there, in which case we should edit that rather than overwrite it.

The .htaccess file is a configuration file for the server. If there are errors in the file, the server will display an error message (usually with an error code of 500). If you are transferring the file to the server using FTP, you must make sure it is transferred using the ASCII mode, rather than BINARY. We use this file to perform 2 simple tasks in this instance - first, to tell Apache to turn on the rewrite engine, and second, to tell apache what rewriting rule we want it to use. We need to add the following to the file:

RewriteEngine On # Turn on the rewriting engine
RewriteRule ^pet-care/?$ pet_care_info_01_02_2008.php [NC,L] # Handle requests for pet-care
A couple of quick items to note - everything following a hash symbol in an .htaccess file is ignored as a comment, and I'd recommend you use comments liberally; and the RewriteEngine line should only be used once per .htaccess file (please note that I've not included this line from here onwards in code example).

The RewriteRule line is where the magic happens. The line can be broken down into 5 parts:

RewriteRule - Tells Apache that this like refers to a single RewriteRule.
^/pet-care/?$ - The pattern. The server will check the URL of every request to the site to see if this pattern matches. If it does, then Apache will swap the URL of the request for the substitution section that follows.
pet_care_info_01_02_2003.php - The substitution. If the pattern above matches the request, Apache uses this URL instead of the requested URL.
[NC,L] - Flags, that tell Apache how to apply the rule. In this case, we're using two flags. NC, tells Apache that this rule should be case-insensitive, and L tells Apache not to process any more rules if this one is used.
# Handle requests for pet-care - Comment explaining what the rule does (optional but recommended)
The rule above is a simple method for rewriting a single URL, and is the basis for almost all URL rewriting rules.

Patterns and Replacements

The rule above allows you to redirect requests for a single URL, but the real power of mod_rewrite comes when you start to identify and rewrite groups of URLs based on patterns they contain.

Let's say you want to change all of your site URLs as described in the first pair of examples above. Your existing URLs look like this:

http://www.pets.com/show_a_product.php?product_id=7
And you want to change them to look like this:

http://www.pets.com/products/7/
Rather than write a rule for every single product ID, you of course would rather write one rule to manage all product IDs. Effectively you want to change URLs of this format:

http://www.pets.com/show_a_product.php?product_id={a number}
And you want to change them to look like this:

http://www.pets.com/products/{a number}/
In order to do so, you will need to use regular expressions. These are patterns, defined in a specific format that the server can understand and handle appropriately. A typical pattern to identify a number would look like this:

[0-9]+
The square brackets contain a range of characters, and 0-9 indicates all the digits. The plus symbol indicates that the pattern will idenfiy one or more of whatever precedes the plus - so this pattern effectively means one or more digits - exactly what we're looking to find in our URL.

The entire pattern part of the rule is treated as a regular expression by default - you don't need to turn this on or activate it at all.

RewriteRule ^products/([0-9]+)/?$ show_a_product.php?product_id=$1 [NC,L] # Handle product requests
The first thing I hope you'll notice is that we've wrapped our pattern in brackets. This allows us to back-reference (refer back to) that section of the URL in the following substitution section. The $1 in the substitution tells Apache to put whatever matched the earlier bracketed pattern into the URL at this point. You can have lots of backreferences, and they are numbered in the order they appear.

And so, this RewriteRule will now mean that Apache redirects all requests for domain.com/products/{number}/ to show_a_product.php?product_id={same number}.

Regular Expressions

A complete guide to regular expressions is rather beyond the scope of this article. However, important points to remember are that the entire pattern is treated as a regular expression, so always be careful of characters that are special characters in regular expressions.

The most instance of this is when people use a period in their pattern. In a pattern, this actually means any character rather than a literal period, and so if you want to match a period (and only a period) you will need to escape the character - precede it with another special character, a backslash, that tells Apache to take the next character to be literal.

For example, this RewriteRule will not just match the URL rss.xml as intended - it will also match rss1xml, rss-xml and so on.

RewriteRule ^rss.xml$ rss.php [NC,L] # Change feed URL
This does not usually present a serious problem, but escaping characters properly is a very good habit to get into early. Here's how it should look:

RewriteRule ^rss.xml$ rss.php [NC,L] # Change feed URL
This only applies to the pattern, not to the substitution. Other characters that require escaping (referred to as metacharacters) follow, with their meaning in brackets afterwards:

. (any character)
* (zero of more of the preceding)
+ (one or more of the preceding)
{} (minimum to maximum quantifier)
? (ungreedy modifier)
! (at start of string means negative pattern)
^ (start of string, or negative if at the start of a range)
$ (end of string)
[] (match any of contents)
- (range if used between square brackets)
() (group, backreferenced group)
| (alternative, or)
(the escape character itself)
Using regular expressions, it is possible to search for all sorts of patterns in URLs and rewrite them when they match. Time for another example - we wanted earlier to be able to indentify this URL and rewrite it:

http://www.pets.com/parrots/norwegian-blue/
And we want to be able to tell the server to interpret this as the following, but for all products:

http://www.pets.com/get_product_by_name.php?product_name=norwegian-blue
And we can do that relatively simply, with the following rule:

RewriteRule ^parrots/([A-Za-z0-9-]+)/?$ get_product_by_name.php?product_name=$1 [NC,L] # Process parrots
With this rule, any URL that starts with parrots followed by a slash (parrots/), then one or more (+) of any combination of letters, numbers and hyphens ([A-Za-z0-9-]) (note the hyphen at the end of the selection of characters within square brackets - it must be added there to be treated literally rather than as a range separator). We reference the product name in brackets with $1 in the substitution.

We can make it even more generic, if we want, so that it doesn't matter what directory a product appears to be in, it is still sent to the same script, like so:

RewriteRule ^[A-Za-z-]+/([A-Za-z0-9-]+)/?$ get_product_by_name.php?product_name=$1 [NC,L] # Process all products
As you can see, we've replaced parrots with a pattern that matches letter and hyphens. That rule will now match anything in the parrots directory or any other directory whose name is comprised of at least one or more letters and hyphens.

Flags

Flags are added to the end of a rewrite rule to tell Apache how to interpret and handle the rule. They can be used to tell apache to treat the rule as case-insensitive, to stop processing rules if the current one matches, or a variety of other options. They are comma-separated, and contained in square brackets. Here's a list of the flags, with their meanings (this information is included on the cheat sheet, so no need to try to learn them all).

C (chained with next rule)
CO=cookie (set specified cookie)
E=var:value (set environment variable var to value)
F (forbidden - sends a 403 header to the user)
G (gone - no longer exists)
H=handler (set handler)
L (last - stop processing rules)
N (next - continue processing rules)
NC (case insensitive)
NE (do not escape special URL characters in output)
NS (ignore this rule if the request is a subrequest)
P (proxy - i.e., apache should grab the remote content specified in the substitution section and return it)
PT (pass through - use when processing URLs with additional handlers, e.g., mod_alias)
R (temporary redirect to new URL)
R=301 (permanent redirect to new URL)
QSA (append query string from request to substituted URL)
S=x (skip next x rules)
T=mime-type (force specified mime type)
Moving Content

RewriteRule ^article/?$ http://www.new-domain.com/article/ [R,NC,L] # Temporary Move
Adding an R flag to the flags section changes how a RewriteRule works. Instead of rewriting the URL internally, Apache will send a message back to the browser (an HTTP header) to tell it that the document has moved temporarily to the URL given in the substitution section. Either an absolute or a relative URL can be given in the substitution section. The header sent back includea a code - 302 - that indicates the move is temporary.

RewriteRule ^article/?$ http://www.new-domain.com/article/ [R=301,NC,L] # Permanent Move
If the move is permanent, append =301 to the R flag to have Apache tell the browser the move is considered permanent. Unlike the default R, R=301 will also tell the browser to display the new address in the address bar.

This is one of the most common methods of rewriting URLs of items that have moved to a new URL (for example, it is in use extensively on this site to forward users to new post URLs whenever they are changed).

Conditions

Rewrite rules can be preceded by one or more rewrite conditions, and these can be strung together. This can allow you to only apply certain rules to a subset of requests. Personally, I use this most often when applying rules to a subdomain or alternative domain as rewrite conditions can be run against a variety of criteria, not just the URL. Here's an example:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^addedbytes.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.addedbytes.com/$1 [L,R=301]
The rewrite rule above redirects all requests, no matter what for, to the same URL at www.addedbytes.com. Without the condition, this rule would create a loop, with every request matching that rule and being sent back to itself. The rule is intended to only redirect requests missing the www URL portion, though, and the condition preceding the rule ensures that this happens.

The condition operates in a similar way to the rule. It starts with RewriteCond to tell mod_rewrite this line refers to a condition. Following that is what should actually be tested, and then the pattern to test. Finally, the flags in square brackets, the same as with a RewriteRule.

The string to test (the second part of the condition) can be a variety of different things. You can test the domain being requested, as with the above example, or you could test the browser being used, the referring URL (commonly used to prevent hotlinking), the user's IP address, or a variety of other things (see the server variables section for an outline of how these work).

The pattern is almost exactly the same as that used in a RewriteRule, with a couple of small exceptions. The pattern may not be interpreted as a pattern if it starts with specific characters as described in the following exceptions section. This means that if you wish to use a regular expression pattern starting with <, >, or a hyphen, you should escape them with the backslash.

Rewrite conditions can, like rewrite rules, be followed by flags, and there are only two. NC, as with rules, tells Apache to treat the condition as case-insensitive. The other available flag is OR. If you only want to apply a rule if one of two conditions match, rather than repeat the rule, add the OR flag to the first condition, and if either match then the following rule will be applied. The default behaviour, if a rule is preceded by multiple conditions, is that it is only applied if all rules match.

Exceptions and Special Cases

Rewrite conditions can be tested in a few different ways - they do not need to be treated as regular expression patterns, although this is the most common way they are used. Here are the various ways rewrite conditons can be processed:

<Pattern (is test string lower than pattern)
>Pattern (is test string greater than pattern)
=Pattern (is test string equal to pattern)
-d (is test string a valid directory)
-f (is test string a valid file)
-s (is test string a valid file with size greater than zero)
-l (is test string a symbolic link)
-F (is test string a valid file, and accessible (via subrequest))
-U (is test string a valid URL, and accessible (via subrequest))
Server Variables

Server variables are a selection of items you can test when writing rewrite conditions. This allows you to apply rules based on all sorts of request parameters, including browser identifiers, referring URL or a multitude of other strings. Variables are of the following format:

%{VARIABLE_NAME}
And VARIABLE_NAME can be replaced with any one of the following items:

HTTP Headers
HTTP_USER_AGENT
HTTP_REFERER
HTTP_COOKIE
HTTP_FORWARDED
HTTP_HOST
HTTP_PROXY_CONNECTION
HTTP_ACCEPT
Connection Variables
REMOTE_ADDR
REMOTE_HOST
REMOTE_USER
REMOTE_IDENT
REQUEST_METHOD
SCRIPT_FILENAME
PATH_INFO
QUERY_STRING
AUTH_TYPE
Server Variables
DOCUMENT_ROOT
SERVER_ADMIN
SERVER_NAME
SERVER_ADDR
SERVER_PORT
SERVER_PROTOCOL
SERVER_SOFTWARE
Dates and Times
TIME_YEAR
TIME_MON
TIME_DAY
TIME_HOUR
TIME_MIN
TIME_SEC
TIME_WDAY
TIME
Special Items
API_VERSION
THE_REQUEST
REQUEST_URI
REQUEST_FILENAME
IS_SUBREQ
Working With Multiple Rules

The more complicated a site, the more complicated the set of rules governing it can be. This can be problematic when it comes to resolving conflicts between rules. You will find this issue rears its ugly head most often when you add a new rule to a file, and it doesn't work. What you may find, if the rule itself is not at fault, is that an earlier rule in the file is matching the URL and so the URL is not being tested against the new rule you've just added.

RewriteRule ^([A-Za-z0-9-]+)/([A-Za-z0-9-]+)/?$ get_product_by_name.php?category_name=$1&product_name=$2 [NC,L] # Process product requests
RewriteRule ^([A-Za-z0-9-]+)/([A-Za-z0-9-]+)/?$ get_blog_post_by_title.php?category_name=$1&post_title=$2 [NC,L] # Process blog posts
In the example above, the product pages of a site and the blog post pages have identical patterns. The second rule will never match a URL, because anything that would match that pattern will have already been matched by the first rule.

There are a few ways to work around this. Several CMSes (including wordpress) handle this by adding an extra portion to the URL to denote the type of request, like so:

RewriteRule ^products/([A-Za-z0-9-]+)/([A-Za-z0-9-]+)/?$ get_product_by_name.php?category_name=$1&product_name=$2 [NC,L] # Process product requests
RewriteRule ^blog/([A-Za-z0-9-]+)/([A-Za-z0-9-]+)/?$ get_blog_post_by_title.php?category_name=$1&post_title=$2 [NC,L] # Process blog posts
You could also write a single PHP script to process all requests, which checked to see if the second part of the URL matched a blog post or a product. I usually go for this option, as while it may increase the load on the server slightly, it gives much cleaner URLs.

RewriteRule ^([A-Za-z0-9-]+)/([A-Za-z0-9-]+)/?$ get_product_or_blog_post.php?category_name=$1&item_name=$2 [NC,L] # Process product and blog requests
There are certain situations where you can work around this issue by writing more precise rules and ordering your rules intelligently. Imagine a blog where there were two archives - one by topic and one by year.

RewriteRule ^([A-Za-z0-9-]+)/?$ get_archives_by_topic.php?topic_name=$1 [NC,L] # Get archive by topic
RewriteRule ^([A-Za-z0-9-]+)/?$ get_archives_by_year.php?year=$1 [NC,L] # Get archive by year
The above rules will conflict. Of course, years are numeric and only 4 digits, so you can make that rule more precise, and by running it first the only type of conflict you cound encounter would be if you had a topic with a 4-digit number for a name.

RewriteRule ^([0-9]{4})/?$ get_archives_by_year.php?year=$1 [NC,L] # Get archive by year
RewriteRule ^([A-Za-z0-9-]+)/?$ get_archives_by_topic.php?topic_name=$1 [NC,L] # Get archive by topic
mod_rewrite

Apache's mod_rewrite comes as standard with most Apache hosting accounts, so if you're on shared hosting, you are unlikely to have to do anything. If you're managing your own box, then you most likely just have to turn on mod_rewrite. If you are using Apache1, you will need to edit your httpd.conf file and remove the leading '#' from the following lines:

#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
#AddModule mod_rewrite.c
If you are using Apache2 on a Debian-based distribution, you need to run the following command and then restart Apache:

sudo a2enmod rewrite
Other distubutions and platforms differ. If the above instructions are not suitable for your system, then Google is your friend. You may need to edit your apache2 configuration file and add rewrite to the APACHE_MODULES list, or edit httpd.conf, or even download and compile mod_rewrite yourself. For the majority, however, installation should be simple.

ISAPI_Rewrite

ISAPI_Rewrite is a URL rewriting plugin for IIS based on mod_rewrite and is not free. It performs most of the same functionality as mod_rewrite, and there is a good quality ISAPI_Rewrite forum where most common questions are answered. As ISAPI_Rewrite works with IIS, installation is relatively simple - there are installation instructions available.

ISAPI_Rewrite rules go into a file named httpd.ini. Errors will go into a file named httpd.parse.errors by default.

Leading Slashes

I have found myself tripped up numerous times by leading slashes in URL rewriting systems. Whether they should be used in the pattern or in the substitution section of a RewriteRule or used in a RewriteCond statement is a constant source of frustration to me. This may be in part because I work with different URL rewriting engines, but I would advise being careful of leading slashes - if a rule is not working, that's often a good place to start looking. I never include leading slashes in mod_rewrite rules and always include them in ISAPI_Rewrite.

Sample Rules

To redirect an old domain to a new domain:


  Code
RewriteCond %{HTTP_HOST} old_domain.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.new_domain.com/$1 [L,R=301]
To redirect all requests missing www (yes www):

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [L,R=301]
To redirect all requests with www (no www):

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.domain.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://domain.com/$1 [L,R=301]
Redirect old page to new page:

RewriteRule ^old-url.htm$ http://www.domain.com/new-url.htm [NC,R=301,L]Summary

Hopefully if you've made it this far you now have a clear understanding of what URL rewriting is and how to add it to your site. It is worth taking the time to become familiar with - it can benefit your SEO efforts immediately, and increase the usability of your site.

refer: http://www.addedbytes.com/articles/for-beginners/url-rewriting-for-beginners/

Short URL click! Facebook Share
<< Back : เข้าชม 35,113 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน
รับโพสเว็บ รับจ้างโพสเว็บบอร์ด รับโพสเว็บไซด์ webboard Seeding รับจ้างโพสต์ โปรโมทเว็บไซต์ webUB.comรับทำเว็บไซต์, ทำเว็บ, สร้างเว็บไซต์, รับทำเว็บ, รับออกแบบเว็บ, รับเขียนเว็บ, ออกแบบเว็บ, เว็บดีไซน์, รับสร้างเว็บ, เขียนเว็บไซต์, เว็บ, บริษัท ทำเว็บ, บริษัท สร้างเว็บ, บริษัท ออกแบบเว็บ, บริษัท เขียนเว็บ, ผลงานเว็บ, โฮสติ้ง,Design,Web,เว็บ,เว็บ โฮสติ้ง,เว็ป,โฮสติ้ง ราคาถูก,เว็บไซต์,จดโดเมน,เว็บโฮสติ้ง,Web Download,Web PHP,Flash MX,Graphic Design,Search Engine, Web, Design, Web Host,Web Hosting,Web Page,เขียนเว็บ,เขียนเว็บไซต์,จัดทำเว็บ,จัดทำเว็บไซต์,ทำเว็บ,ทำเว็บไซต์, โปรโมทเว็บ,ฟรี เว็บ,รับเขียนเว็บ,รับทำเว็บ,รับทำเว็บไซต์,รับออกแบบเว็บ,รับออกแบบเว็บไซ ต์,เว็บ สำเร็จรูป,เว็บดีไซน์,เว็ปไซต์, สร้างเว็บ,สร้างเว็บไซต์,ออกแบบ เว็บไซต์,ออกแบบเว็บ,ออกแบบเว็บไซต์,เขียนโปรแกรม,บริการเว็บโฮสติ้ง,ประชา สัมพันธ์เว็บ,รับจัดทำเว็บไซต์,รับสร้างเว็บ,เว็บโปรแกรม,เว็บสวย, บริการจัดทำเว็บไซต์,บริษัทรับจัดทำเว็บไซต์,ให้บริการจัดทำเว็บไซต์, มีประสบการณ์การจัดทำเว็บไซต์, งานบริการเว็บไซต์,ผลงานการเว็บไซต์,ผลงานเว็บไซต์,เว็บไซต์,เว็บไซต์ ปรัชญา "พอเพียง",เว็บไซต์ราคาที่ยุติธรรม,เว็บไซต์ระบบมาตรฐาน,เว็บไซต์ทุกงาน, เว็บไซต์ธุรกิจ, โปรโมทเว็บ,ประชาสัมพันธ์เว็บ,เว็บ,ออกแบบเว็บ,เขียนโปรแกรม,สร้างเว็บ,ออก แบบเว็บไซต์,ทำเว็บ,เว็บสวย,เขียนเว็บไซต์,ทำเว็บไซต์,รับทำเว็บ,รับออกแบบ เว็บ,เขียนเว็บ,รับเขียนเว็บ,รับทำเว็บไซต์,รับจัดทำเว็บไซต์,เว็บโฮสติ้ง, จัดทำเว็บ,เว็บโปรแกรม,เว็บไซต์,เว็บดีไซน์,รับออกแบบเว็บไซต์,สร้างเว็บไซ ต์,เว็บ,จดโดเมน,บริการเว็บโฮสติ้ง,จัดทำเว็บไซต์,โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รับทำเว็บไซต์ : โปรโมทเว็บไซต์ : รับเขียนโปรแกรม : สอนสร้างเว็บ : จด Domain name 299บ. : เช่า Hosting : บริการดูแลเว็บไซต์ : รับซื้อ ขาย Rolex : Sitemap.xml
สปริงเกอร์

ข้อสอบ คลังข้อสอบ ระบบข้อสอบ โปรแกรมข้อสอบ ฟรี Exam.in.th
เว็บไซต์ในเครือข่าย: SiamWebCity.com webUB.com EXAM.in.th ข้อสอบ.ไทย ไอเดียแต่งบ้าน homeEST.com
Copyright © 2009-2019 SiamWebCity.COM. ® All rights reserved. หมายเลขทะเบียนประกอบพานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0447314800321
E-mail, Google Talk : admin [at] siamwebcity.com, Skype: SiamWebCity.com
ขึ้นไปด้านบน